یکشنبه , 28 مرداد 1397
خانه » پروژه های معماری » پروژه مسکونی » طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی معماری بلند مرتبه
طرح 2 ارشد پروژه برج مسکونی معماری بلند مرتبه

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی معماری بلند مرتبه

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی

معماری بلند مرتبه

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی. معماری بلند مرتبه در طرح دو هم قسمت زیادی از پروژه ها باید از مطالعات تکمیل می شد با این تفاوت که در اکثر دانشکده های معماری اخرین پروژه برای دانشجو  مسکونی تعریف می شود. سر فصل انبوه سازی در قالب مجتمع مسکونی و شهرکهای اقماری برای دانشجویان را تعریف شد. یکی از چالشهای تدریس معماری ارائه نشدن مطالعات تصویری (شیتهای مططالعاتی) است، چرا که در رده بالا اموزش معماری (کارشناسی ارشد، دکترا و پست دکترا ) اصل اساسی پژوهش نوشتن رساله محسوب میشود به همین خاطر سعی گردید در کلاس فوق پژوهش ذر معماری را در قالب مطالعات تصویری ارائه گردد تا اولین جرقه نوشتن رساله در دانشجو ایجاد شود.

استاد راهنما: دکتر علی امامیان فر

ژوژمان بهار ۹۴ دانشگاه خوراسگان
طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی معماری بلند مرتبه طراح:

شامل شیت با کیفیت عالی:
مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش.
استفاده از عنصر سایه گیری با توجه به وسعت کم سایت محل پروژه و اقلیم گرم و افتابی، مطالعات پژوهشی ضمیمه گردیده.
مهندس زهرا اربابان حجم دانلود ۱۰۷ مگابایت کد خرید ۰۰۱۵۱٫
طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی معماری بلند مرتبه

شامل شیت با کیفیت عالی:
مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش.
بسیاری از معماران مخالف سازه های کابلی هستد زیا بر این فرضیه معتقدند که، تنش بارهای وارد شده بر نقاط متفاوت میباشند به الخص در نقاط زلزله خیز. میتوان با ترکیب سازه کابلی و تیر و ستون سازه خوبی ایجاد کرد؟
صفیه شریعتی حجم دانلود ۹۲/۷ مگابایت کد خرید ۰۰۱۵۲

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی معماری بلند مرتبه

شامل شیت با کیفیت عالی:
مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش.
استفاده از فضاهای نیمه باز به گونه ایی که پروژه در دوحالت قابل اجرا است هم بصورت یک سازه مسکونی شهری هم ساختمان نیمه سبز اقلیمی
مهندس سحر ارامی حجم دانلود ۱۳۱ مگابایت کد خرید ۰۰۱۵۳

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی معماری بلند مرتبه

شامل شیت با کیفیت عالی:
مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش
مهندس مرضیه محمودیان حجم دانلود ۵۵/۷ مگابایت کد خرید ۰۰۱۵۴

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی معماری بلند مرتبه

شامل شیت با کیفیت عالی:
مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش
مهندس بهاره رفعت پناه حجم دانلود ۸۹/۴ مگابایت کد خرید ۰۰۱۵۵

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی معماری بلند مرتبه

شامل شیت با کیفیت عالی:
مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش
مهندس سعید قدیری حجم دانلود ۱۸۰ مگابایت کد خرید ۰۰۱۵۶

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی معماری بلند مرتبه

شامل شیت با کیفیت عالی:
مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش
مهندس حورا عندلیب حجم دانلود ۷۷/۲ مگابایت کد خرید ۰۰۱۵۷

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی معماری بلند مرتبه

شامل شیت با کیفیت عالی:
مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش
مهندس احسان صالحی حجم دانلود۲۶/۴ مگابایت کد خرید ۰۰۱۵۸

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی معماری بلند مرتبه

شامل شیت با کیفیت عالی:
مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش
مهندس سمیرا کلانتری حجم دانلود ۱۳۲ مگابایت کد خرید ۰۰۱۵۹

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی معماری بلند مرتبه

شامل شیت با کیفیت عالی:
مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش
مهندس فربد کاظمی حجم دانلود ۵۶/۸ مگابایت کد خرید ۰۰۱۵۱۰

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی معماری بلند مرتبه

شامل شیت با کیفیت عالی:
مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش.
مهندس بابک سرور حجم دانلود ۵/۲۴ مگابایت کد خرید ۰۰۱۵۱۱طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی معماری بلند مرتبه

شامل شیت با کیفیت عالی:
مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش
مهندس مهسا حبیب پور حجم دانلود ۶۵/۹ مگابایت کد خرید ۰۰۱۵۱۲

شامل شیت با کیفیت عالی: مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش.
طراح: مهندس فرهاد فرهادی حجم دانلود ۴۷ مگابایت کد خرید ۰۰۱۵۱۳

شامل شیت با کیفیت عالی:
مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش.
طراح: مهندس اذین نوذری حجم دانلود ۶۵/۹ مگابایت کد خرید ۰۰۱۵۱۴

شامل شیت با کیفیت عالی:
مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش.
طراح: مهندس بنیامین عباسی حجم دانلود ۶۰/۲ مگابایت کد خرید ۰۰۱۵۱۵

گروه دوم دانشجویان این گروه علاقه به شهرک سازی به الخص در زمینه شخصی سازی داشتند. لذا شهرکهای اقماری و ویلایی یا تفریحی برای انها تعریف شد.
شامل شیت با کیفیت عالی:
مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش.
طراحان: مهندسین نگار لک زاده و مارال لطیفی حجم دانلود ۶۹/۱ مگابایت کد خرید ۰۰۱۵۱۶

طرح ۲ ارشد:

شامل شیت با کیفیت عالی:
مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش.
لیلا موم کش و رحمان صفوی حجم دانلود ۱۱۳ مگابایت کد خرید ۰۰۱۵۱۷

طرح ۲ ارشد:

شامل شیت با کیفیت عالی:
مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش.
پروژه خوبی بود مخصوصا در فاز مطالعات اما متاسفانه جلسات اخر پرازانته کرکسیونها به موقع انجام نشد.
مهندس خسرو استرکی دولت ابادی حجم دانلود ۲۵۰ مگابایت کد خرید ۰۰۱۵۱۸

طرح ۲ ارشد:

شامل شیت با کیفیت عالی:
مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش.
پروژه تعریف میشد: ایجاد شهرکی مسکونی در همجواری حبیب اباد اصفهان
مهندس میترا نوربخش حجم دانلود ۱۱۰ مگابایت کد خرید ۰۰۱۵۱۹

 

 

درباره‌ی دکتر علی امامیانفر

علی امامیانفر دکتری معماری-....

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 5 =

error: این محتوا غیرقابل کپی است