سه شنبه , 29 آبان 1397
خانه » مبادی طراحی

مبادی طراحی

 مبادی طراحی

مبادی طراحی سعی دارد معماری را به گونه ایی ساده و عاری از هر فلسفه ایی به نمایش بکشد
چرا که هدف اموزش اصول پایه بوده و تا زمانی که اصل ایده معماری به سادگی برای معمار قابل تفهیم نباشد
ایده های پیچیده نیز دارای درکی نا مفهوم برای وی خواهد بود.
از یک نقطه میتوان شروع کرد، نقطه را میتوان به کره زمین تشبیح کرد
و یا به انسانی که بر روی صفحه کاغذ شهری که در حال حرکت است
تا فضای مورد نیاز خود را پیدا کند،نقطه را میتوان به موارد دیگری تشبیه کرد
چرا که نقطه خود یکی از عوامل ابتدایی و تاثیر گذار در فلسفه طراحی معماری مباشد .
این نقاط میتوانند هر تعداد که نیاز باشد در صفحه جای گیرند
اما اگر انها فوق العاده بهم نزدیک شوند یکی دیگر از عناصر معماری بوجود میاید که خط نامیده میشود.

 مبادی طراحی

خط یکی از اولین عنصرهای معماریست، خطوط مختلف احساسهای مختلف در انسان بوجود میاورد،
اگر خطی صاف و عمودی باشد همانند انسانی است ایستاده و اماده حرکت که احساس ایستادگی و استقامت را بوجود میاورد،
خط مورب و کج احساس افتادن را به بیننده القا میکند، از کنار هم قرار دادن چهار خط در جهاتهای (x,y) میتوانیم یک سطح را بوجود اوریم.
سطح مانند سطح یک دیوار، یا سطح یک میز، در کلام سطح بیشتر مبدأ یا بیس معنی میشود
مانند سطح ابهای ازاد که ارتفاعهای بین المللی از ان سنجیده میشود.
سطوح شیبدار مانند سقف خانه هایی که در مناطق سردسیر ساخته میشود،
سطوح خمیده مانند گنبدهای مساجد، اما اگر 6 سطح کنار هم قرار گیرند یک حجم بوجود میاید.

در جمع بندی کلیه مطالبی که گفته شد منظور رسیدن به حجم معماری یا ساختمان است
(فضایی برای اسایش، ارامش و دیگر اهداف انسانی) حجمی کاربردی،مستحکم و زیبا
که این حجم تمامی مراحل نقطه،خط و سطح را طی کرده است.
حال این حجم یا همان ساختمانی که معمار باید طراحی کند
در فرایند طراحی متشکل میشود از مجموعه اصول اولیه و پایه معماری.

 مبادی طراحی

هدف این بخش نیز اموزش و توسعه عضوهای پایه و بنیادین معماری بوده امیدوارم که در ابتدا توانسته باشم
حق کلام را ادا کرده باشم و در اخر هم کمک و یاری شما در راستای این هدف حتما ما را زودتر به نتیجه خواهد رساند
اگرچه به نظر بنده حقیر علم معماری عضو علومی است که تا اخرین لحظه دارای فرایند یادگیری می باشد.
این بخش در حال حاضر شامل 4 مجموعه فوق بوده:

ترسیم معماری
مشاهیر معماری
سبکهای معماری
کتاب و مقاله ممعاری

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس 0121

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۱ مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۱ ژوژمان بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد. سرفصل درس مقدمات طراحی یک بود که بعد از  ۸ هفته تدریس ماحث مبانی نظری معماری، هفته اخر ترم پروژه ایستگاه اتوبوس ارائه گردید تا دانشجویان به صورت کاربردی مباحث تعادل، تناسب، تضاد و… در یک پروژه با مقیاس خورد به نمایش بگذارند. …

بیشتر بخوانید »
مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس 0122

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۲

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۲ مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۲ ژوژمان بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد. سرفصل درس مقدمات طراحی یک بود که بعد از  ۸ هفته تدریس ماحث مبانی نظری معماری، هفته اخر ترم پروژه ایستگاه اتوبوس ارائه گردید تا دانشجویان به صورت کاربردی مباحث تعادل، تناسب، تضاد و… در یک پروژه با مقیاس خورد به نمایش …

بیشتر بخوانید »
مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس 0123

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۳

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۳ مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۳ ژوژمان بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد. سرفصل درس مقدمات طراحی یک بود که بعد از  ۸ هفته تدریس ماحث مبانی نظری معماری، هفته اخر ترم پروژه ایستگاه اتوبوس ارائه گردید تا دانشجویان به صورت کاربردی مباحث تعادل، تناسب، تضاد و… در یک پروژه با مقیاس خورد به نمایش …

بیشتر بخوانید »
مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس 0124

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۴

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۴ مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۴ ژوژمان بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد. سرفصل درس مقدمات طراحی یک بود که بعد از  ۸ هفته تدریس ماحث مبانی نظری معماری، هفته اخر ترم پروژه ایستگاه اتوبوس ارائه گردید تا دانشجویان به صورت کاربردی مباحث تعادل، تناسب، تضاد و… در یک پروژه با مقیاس خورد به نمایش …

بیشتر بخوانید »
مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس 0125

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۵

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۵ مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۵ ژوژمان بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد. سرفصل درس مقدمات طراحی یک بود که بعد از  ۸ هفته تدریس ماحث مبانی نظری معماری، هفته اخر ترم پروژه ایستگاه اتوبوس ارائه گردید تا دانشجویان به صورت کاربردی مباحث تعادل، تناسب، تضاد و… در یک پروژه با مقیاس خورد به نمایش …

بیشتر بخوانید »
مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس 0126

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۶

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۶ مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۶ ژوژمان بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد. سرفصل درس مقدمات طراحی یک بود که بعد از  ۸ هفته تدریس ماحث مبانی نظری معماری، هفته اخر ترم پروژه ایستگاه اتوبوس ارائه گردید تا دانشجویان به صورت کاربردی مباحث تعادل، تناسب، تضاد و… در یک پروژه با مقیاس خورد به نمایش …

بیشتر بخوانید »
مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس 0127

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۷

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۷ مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۷ ژوژمان بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد. سرفصل درس مقدمات طراحی یک بود که بعد از  ۸ هفته تدریس ماحث مبانی نظری معماری، هفته اخر ترم پروژه ایستگاه اتوبوس ارائه گردید تا دانشجویان به صورت کاربردی مباحث تعادل، تناسب، تضاد و… در یک پروژه با مقیاس خورد به نمایش …

بیشتر بخوانید »
مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس 0128

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۸

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۸ مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۸ ژوژمان بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد. سرفصل درس مقدمات طراحی یک بود که بعد از  ۸ هفته تدریس ماحث مبانی نظری معماری، هفته اخر ترم پروژه ایستگاه اتوبوس ارائه گردید تا دانشجویان به صورت کاربردی مباحث تعادل، تناسب، تضاد و… در یک پروژه با مقیاس خورد به نمایش …

بیشتر بخوانید »
مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس 0129

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۹

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۹ مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۹ ژوژمان بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد. سرفصل درس مقدمات طراحی یک بود که بعد از  ۸ هفته تدریس ماحث مبانی نظری معماری، هفته اخر ترم پروژه ایستگاه اتوبوس ارائه گردید تا دانشجویان به صورت کاربردی مباحث تعادل، تناسب، تضاد و… در یک پروژه با مقیاس خورد به نمایش …

بیشتر بخوانید »
مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس 01210

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۱۰

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۱۰ مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۱۰ ژوژمان بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد. سرفصل درس مقدمات طراحی یک بود که بعد از  ۸ هفته تدریس ماحث مبانی نظری معماری، هفته اخر ترم پروژه ایستگاه اتوبوس ارائه گردید تا دانشجویان به صورت کاربردی مباحث تعادل، تناسب، تضاد و… در یک پروژه با مقیاس خورد به نمایش …

بیشتر بخوانید »
error: این محتوا غیرقابل کپی است