جمعه , 2 تیر 1396

Bernard Tschumi

حجم دانلود ۴/۷۲ مگابایت.
برنارد چومی۱۹۴۴، سوییس .معماری مؤلف و از چهره های شاخص معماری معاصر(دیکانستراکشن) دهه اخیراست او فعالیت حرفه ای خودرا با آثاری تحلیلی نظری همچون”رونوشت های منهتن“ و“تبلیغات برای معماری ”آغازکرد. آثارنظری چومی درطراحی پارک دلاویلت درپاریس تجسم یافت تااولین طراح معماری شاخص اوبه اثری متفاوت درزمینه محیط مصنوع ومعماری منظر مبدل گردد. درزندگی نامه آکادمیک چومی تدریس درمراکزآموزش معتبرمعماری مانند ای ای ،موسسه معماری ومطالعات شهری نیویورک، دانشگاه پریستون، دانشگاه کوپریونیون، دانشگاه کلمبیا که او در سال های ۱۹۸۸-۲۰۰۳٫ریاست دانشکده معماری، برنامه ریزی شهری ومرمت رابرعهده داشت دیده می شودازمیان آثارساخته شده مهم او می توان به مرکز ملی هنرهای معاصر فرسنو در فرانسه، مرکزدانشجوئی لرنرهال دردانشگاه کلمبیا و مجموعه نمایشگاهی وسالن کنسرت درروئن فرانسه اشاره کرد.

از دیگر اثار وی عبارتند از: تبلیغات برای معماری، فیلمنامه ها،رونوشت های منهتن، دانشکده معماری، دانشگاه بین المللی فلوریدا، باغ جویس، پارک تجاری، پارک دلاویلت، سالن کنسرت ومرکزنمایشگاهی، سالن ملی جدیدتئاترواپرا، مجتمع علمی کارنگی، مرکزی برایث هنرورسانه ها، مرکزورزشی دانشگاه سینسناتی، کتابخانه ملی فرانسه، کارخانه وساختمان اداری شرکت ساعت سازی واچرون کانستانتین، فروشگاه زنجیره ای کی پولیس، فرودگاه بین المللی کانسای، ایستگاه مشترک قطارواتوبوس فلون، اپارتمان خیابان ۱۷، ویلای درهاگ، گالری نمایش ویدئویی شیشه ای، خانه شیشه ای قرن بیست ویکم، مرکزملی هنرهای معاصر فرسنو، مرکزدانشجوئی آلفردلرنرهال،دانشگاه کلمبیا، توسعه موزه هنرهای مدرن نیویورک، دانشکده معماری فرانسه، مرکزهنرهای رسانه های الکترونیک، موزه هنرهای آفریقائی، موزه جدیدآکروپولیس، موزه هنرهای معاصرسائوپائولو

او معتقد است فضا عامل ضروری معماری است و درکارهایش فضا،حرکت و کاربرد را جستجو می کند تامعماری را ورای تعریف تاریخی ان معنا کند همچنین معتقداست که می توان معماری را ابداع کردبی آنکه به معنی واقعی، کار معمارانه کرد و به جای اینکه طرح ها را در چارچوب شرایط مفید کند شرایط رابرای معماری طراحی می کند و درمورد فضاچنین می گوید: بحث واقعی فضا با بحث درباره سطوح جایگزین شده است درمعماری نسبت به ابعاداجتماعی یا برنامه ای آنچه دراین فضا رخ می دهد کمتر مورد توجه است وبیشتر دربر گیرنده ها مورد توجه است. در پروژه فرسنو که به صورت داربستی ساخته شده است توجه ویژه ای به دربرگیرنده ها شده است زیرا این ساختمان جدید چندرسانه ای برنامه های گوناگون را در کنار هم قرارداده است مانند (کارگاه فیلم، موسیقی و تلویزیون –کافه –کتابخانه-سالن انتظار و فضاهای مربوط به اجرا) و سقف بزرگ چتر مانند مخرج مشترک این فعالیتهای گوناگون است. همچنین او میکوشد در پروژههایش تضادها یا روابط متناقض میان چند مفهوم رابازگوکند برای مثال: کنارهم قراردادن تدوام دربرگیرنده باعدم پیوستگی رویدادها درجهت ایجاد تناقض یات ضادی پویا و متغیرکه به خوبی ثابت می کند“مادیت زنده است اماساختمان گونگی مرده است“ او معتقد است معماری باید با زمینه های دیگر دانش داد و ستد داشته باشد بدن معنا که یک دانش باز باشد تا که بسته “معماری دانش تولید می کند و یک عمل مولداست “برای مثال راهکارهای مشخصی مثل مونتاژ یا مفهوم توالی را از فیلم برگرفته است به این دلیل که آنها (ماننددانش فیلم سازی) می توانند درباره معماری مطالبی را بیان نمایند آنهاوسیله ای را در دسترس قرار میدهند،ابزاری تئوریک. پلان، نما و برش برای توصیف طراحی های اوکافی نیست ترسیمات اوسامانه نشانه های رقص نگاری رابه ذهن متبادر می کند.

پارک دلاویلت/پاریس،فرانسه/۱۹۹۷-۱۹۸۲parc de la villette مسابقه طراحی این پارک درسال۱۹۸۲توسط دولت  فرانسه برگزارشد پارک درآخرین نقطه زمین های بزرگ باقی مانده در پاریس قراردارد، سایت  باحدود۵۰هکتار مساحت با ابعادی برابر یک کیلومتر دریک طرف و۷۰۰متردرطرف دیگربه عنوان عرصه ای چندعملکردی ظاهرشدکه این عملکردها علاوه برپارک موزه بزرگ علم وصنعت –شهرموسیقی –یک سالن بزگ همایش ویک سالن کنسرت راک راشامل می شود.

سالن ملی جدید تئاترو اپرا/توکیو، ژاپن/۱۹۸۶Alew national theatre and opera house این پروژه که یک ساختمان اجرای موسیقی درمقیاس ملی است به جای قواعد سنتی ترکیب بندی و هارمونی ازنوعی سازماندهی استفاده شده که برپایه پیروی فرم ازعملکرد یا فرم ازفرم یاحتی پیروی فرم ازخیال نیست که براساس تجزیه وتفکیک اجزا مرسوم معماری ،سالن تئاتر و اپرا درجهت بسط یک آهنگ یاطنین جدید شکل گرفته است.

مرکزی برای هنر و رسانه ها/کارلسروهه،آلمان،۱۹۸۹ مسابقه پروژه زد-کی –ام “zkm “الگویی برای برنامه درپایان قرن بیستم را ارائه می کند این مرکزتکنولوژی ورسانه ها، بازتاب حضور نوین و همه جانبه،تصویرسازی الکترونیکی و دیجیتال درزندگی روزمره است .پاسخ این طرح به خواسته های مسابقه پیشنهادی است درقالب ۴بخش، که شامل است بریک گذرعمومی، هسته مرکزی، دوقسمت ویژه و یک پوشش یاجدارخارجی الکترونیک.

کتابخانه ملی فرانسه/پاریس، فرانسه، ۱۹۸۹national library of France طرح پیشنهادی برای شرکت در این مسابقه نوعی جدید از کتابخانه را پیش روی  میگذاردکه ترکیب جستجو برای  نوگرایی با جستجو برای دانش و تلفیق ورزشکار با پژوهشگر است، برنامه ی طرح به جریان و حرکت برای پردازش حرکت برای پژوهشگران، کتابها و بازدید کنندگان به طوری که کل معماری بر پایه ی حرکتی مداوم گسترش می یابد این ساختمان که روبه سوی رودخانه ی سن وپاریس دارد و ازطریق جریان فرهنگ کتاب به اروپا و تمامی دنیا وصل می شود.

سالن کنسرت و مرکز نمایشگاهی/روئن، فرانسه، ۲۰۰۱-۱۹۹۸concert hall and exhibition center سایت پروژه یک فرودگاه متروک بود که در ورودی روئن واقع شده بود سالن کنسرت ساخته شده باظرفیت ۷۰۰۰نفر که دارای کنسرت های موسیقی، اجتماعات سیاسی و مراسمات گوناگون تفریحی طراحی شده سیستم سازه ای سالن کنسرت امکان ایجاددهانه های بزرگ رامقرون به صرفه می سازد و نورپردازی دکل ها درشب آن ها را از فاصله دور قابل رویت می نماید.به گونه ای که ازسمت جاده چه در جهت ورود و چه درجهت خروج از شهر ارزش بصری یکسانی داشته باشد.

فروشگاه زنجیره ای کی پولیس/زوریخ، سوییس،۱۹۸۹k-polis Department Storeپلان طبقه سوم وچهارم پلان تراز بام ضرورت جذب مخاطبان ازطریق زبان تصویر چیزی است که فروشگاه زنجیره ای را به موزه نزدیک می سازد در هر دو آنها هر شی ء به نمایش درآمده به چیزی خواستنی مبدل می شود و حرکت پیاده روش برتر درک آنها است رقصی آرام میان این دوجسم آغازمی گردد، میان کالبد متحرک بازدیدکننده وجسم ایستای شیء مصرفی. پروژه شرکت کننده درمسابقه طراحی فروشگاه جدید درحومه زوریخ، می کوشدکه این رقص رابه نمایش گذارد. یک رمپ به صورتی نامنظم به سمت بالاحرکت می کند و با تمامی قسمت های ساختمان تلاقی پیدامی کند.رمپ گاه پوسته ساختمان راقطع  می کند و حجم خود را دربیرون بنا نمایان می کند.

فرودگاه بین المللی کان سای/کان سای، ژاپن،۱۹۸۸ Kansai International Airport هدف این طرح آن بودکه فرودگاه کان سای را به نوعی جدید از کلان شهرمبدل کند و آن رابه سوی یک واقعه یا منظر و درجهت تبدیل به شهر تعامل و تبادل، تجارت، دادوستد و فرهنگ گسترش دهد فرودگاه با فعالیت ممتد شبانه روزی، متناظر با شهر اوزاکا است، بدین صورت که نه تنهابه مسافران خدمات می دهدبلکه به همراه فروشگاه ها و هتل های بزرگش به صورت یک حوزه شهری جدیدفرهنگی –تفریحی عمل می نماید.

ایستگاه مشترک قطار و اتوبوس فلون/لوزان،سوییس،۲۰۰۱-۱۹۸۸Enterface Flon Railway And Bus Stationاین طرح قسمتی ازطرح جامعی است که درمسابقه سال۱۹۸۸برنده شد پروژه از توپوگرافی پرفرازونشیب کاملا مشخص شهر لوزان نشات می گیرد جایی که خیابان ها گویی معلق اند وساختمان ها نیز گویا درزمین فررفته اند و یا بسان گذرگاههای عمودی به نظرمی رسند فازاول آن مشتمل بر ایستگاه های قطار و اتوبوس محلی ،آسانسورها،یک پل پوشش یافته ازشیشه ویک مسیر ترافیکی جدید است که دربهارسال۲۰۰۱افتتاح شده، فازدوم ازیک ایستگاه مترو، پله های برقی، یک پوسته شیشه ای تشکیل شده است.

ویلایی در هاگ/هاگ، هلند، ۱۹۹۲ The Hague Villaایده ی این خانه به شکل نوارهایی است که میان یک کانال، یک مسیرترافیکی اصلی، مجموعه ای مسکونی ویک پارکینگ قراردارند.خانه این رویدادهای شهری را امتدادمی دهد وهم زمان مکث کوتاهی درتبادل دیجیتالی اطلاعات به وجودمی آورد.مرزهای اتاق های کار و زندگی، عاری ازهرگونه تزئینات،ازمحدوده های رسما خانه فراترمی روند، همان گونه که وسایل الکترونیک مورداستفاده روزمره (تلویزیون ،نمابرو…) آن مرزها را تحلیل می برند. سنگین ترین بخش خانه ،قاب بتنی دربردارنده ی اتاق های خواب است ،به شکلی معلق برروی بخش خدماتی  داخلی خانه که آشپزخانه و انبار در آن قراردارندجای گرفته است.حجم استوانه شکل حمام، اجزاء دیگر را درجای خود محکم نگه می دارد.

گالری نمایش ویدئویی شیشه ای/کرونینگن، هلند،۱۹۹۰ Glass Video Galleryپروژه برپایه بودجه ای محدود ساخته شده ومکعب ساده ای است که تنهاازیک نوع مصالح یعنی شیشه ساخته شده است. گالری ویدئویی اولین کارچومی برای درگیرشدن بامضمون دربرگیرنده است .درشب، فضا به مجموعه ای ازآینه وانعکاس مبدل می شود وبدین سان تشخیص میان حقیقی ومجازی واین که حجم شیشه ای واقعیت است یا توهم ،مشکل می گردد. گالری ویدئوی شیشه ای همانند فضاهای شهری است چرا که درهردوآنها موضوعات یانوارهای ویدئویی به نمایش گذاشته می شود و همچنین هردو دربردارنده موضوعاتی برای نمایش هستند. این شباهت ها تا نمایشگرهای دیواری بزرگ مراکز فروش تلویزیون وصحنه های قابل مشاهده درگالری های مناطق بدنام شهری امتداد می یابد.

مرکزملی هنرهای معاصرفرسنو/تورکوینگ،فرانسه،۱۹۹۷-۱۹۹۱Le FresnoyNational Studo For The Contemporary Aratsاین طرح ایده موفقی است ازایده جعبه درون جعبه. ابتدا یک جداره نو به طورمشخص نوگرایانه تمامی ساختمان ها را درقالب جعبه مکعب شکل دربرمیگیرد. جبهه ی شمالی جعبه از ورق فلزی موجدارساخته شده درحالی که جدارهای شیشه ای معلق نمای بخش جنوبی به بدنه اصلی و ورودی مجموعه ای حالتی شفاف می بخشد.باقی بدنه های مجموعه باز بوده، بناهای جدید، قدیمی و کانال های معلق برفراز آن ها را نمایان می سازد. درون جعبه دربرگیرنده اصلی جعبه های ساختمانهای موجود فرسنوی قراردارد که ساختمان های جدید طراحی شده آن ها را تکمیل می کنند و سقف جدید همانند چتری بزرگ همگی آنها را در مقابل عوامل جوی نامطلوب حفظ می نماید. ساختمانهای جدیدکه درون احجام موجود قرار داده شده اند ضمن این که ازلحاظ فنی اطاق های مستقل هستند پیوستگی جریان میان فضاهای قدیمی راحفظ می کنند.

مرکزدانشجویی آلفردلرنرهال،دانشگاه کلمبیا/نیویورک، ۱۹۹۹-۱۹۹۴Alfred Lerner Hall Student Center طراحی این مرکز مشکل بود چراکه می بایست درچارچوب طرح جامع تاریخی دانشگاه که یک ترکیب نئوکلاسیک قرن نوزدهمی طرح شرکت مک کیم مید اند وایت صورت می گرفت استراتژی طراحی خود را باخطوط ساختاری پلان قدیمی انطباق داده وبا در اختیارگرفتن دو بال در دوطرف ابتکاراصلی این طرح راکه فضایی بینابینی است میان این دو قرارمی دهد. این دوحجم موجود به وسیله گونه ای جدید و اساسا متفاوت از رمپ با یکدیگر ارتباط دارند . فضاهای عملکردی مورد نیاز درون دوحجم مکعب طرفین رمپ قرارگرفته اند و فضاهای عمومی بزرگ مانندلابی اصلی، سالن همایش، وسالن تئاتر بین این دوبال گسترش یافته اند. دراین دوبال ازآجرو گرانیت که مصالح رایج درپردیس دانشگاه کلمبیا هستنداستفاده شده است درحالی که درفضای میانی باتوجه به فناوری جدیدمصالح شفاف به کاررفته است.

دانشکده معماری/مارن لاواله، فرانسه، ۱۹۹۹-۱۹۹۴School Of Architecture این دانشکده وسایت آن دارای سه تحول اند: تحول اطلاعاتی، میان رشته ای و ایدئولوژی که این سه امروزه درجریان هستند. طراحی براساس فرضیه ساختمان های تولید کننده ی وقایع شکل گرفته است. این گونه ساختارها اغلب شهر را متراکم می کنند. دراین طرح که در دوفاز ساخته شده، تمامی عملکردهای برنامه ریزی شده پیرامون یک فضای خطی بزرگ سازمان یافته اند تحت تاثیر فشردگی عملکردهای پیرامونی و پویا می شوند. بخش های عملکردی وضروری دانشکده شامل آتلیه ها، سالن های کامپیوتر، مدیاتک،قسمت اداری و سازمانی دانشکده وفضاهای تحقیقاتی همگی به این فضای مستطیل شکل درونی بازمی شوند. درفاز دوم بنا سقف سالن اجتماعات ۴۰۰نفره به شکل یک فضای عمومی برای نمایش آثار و بررسی پروژه هاعمل می کند.

دانشکده بین المللی معماری فلوریدا/میامی، فلوریدا،۲۰۰۳-۱۹۹۹Fiu School Of Architecture ایده ی توانایی ساختمان برای ایجاد رویداد و مفهوم اصلی طرح است که جزییات آن شامل دوبال هوشیاراست. این دوبال فضایی راتعریف می کنندکه باانرژی حاصل ازسه مولد رنگین فعال می شود.بالها ازبتن سفید پیش تنیده ساخته شده اند. مولدها به ترتیب با سرامیک با طیف رنگ زرد، سرامیک باطیف رنگ قرمز وعناصر طبیعی (درختان نخل بلند) شناخته می شود. ایده ی به کاررفته درسازماندهی فضا، همانند دانشکده ی مارن لاوزله تمامی عملکردهای مورد نیازطرح راپیرامون یک حیاط مرکزی به ابعاد ۶۰در۹۰ فوت استقرارداده که به وسیله دو مولدی که درابتدا وانتهای آن قراردارند فعال می شوند. یکی ازاین مولدها شامل سالن سخنرانی است ودیگری دربردارنده ی اتاق های  مطالعه  و فضاهای  نمایشگاهی است. کارگاه هاو کلاس ها وقسمت های اداری دانشکده دردوبال طرفین قراردارند.                                  .

پارک تجاری/شارتر،فرانسه،۱۹۹۱ Business Parkاین پروژه درعرصه ای به مساحت۱۸۲هکتار وشامل بریک پارک اداری، فضاهای تفریحی بسته، زمین های ورزشی ویک مجموعه مسکونی،رابطه ی میان کار وتفریح راارائه می کند که برمبنای ترکیب واختلاط آنهاست،نه جدایی. سایت روبه شهر و کلیسای مشهور آن دارد و درزمین های کشاورزی مجاور با یک بزرگراه ملی قرارگرفته است. یک محورکه ازمرکزشهر و کلیسای آن آغاز می شود محور ارتباط دهنده قوی سایت و شهراست. که پیوند دهنده عملکردهای تفریحی، یک باشگاه، سالن های گردهمایی، فروشگاه هاوعملکردهای دیگری است که درون پوسته ی منحنی شکل سالن ها قراردارند. محور دوم پیشنهادی پروژه به موازات بزرگراه امتداد یافته وشبکه ای ازقطعات زمین راکه به وسیله خطوط درخت تعریف شده اند درامتداد خود ایجادمی کند.

مجتمع علمی کارنگی/پیتزبورگ، پنسیلوانیا، ۲۰۰۰Carnegie Science Center اساس طرح دربرگیرنده پوسته ایی است که ضمن احاطه ساختار موجود است و فضاهای جدیدی را نیز تعریف می کند. جداره فلزی به راحتی می توان باشرایط بودجه تطبیق داد خواه به صورت یک طرح مختصر و معطوف به بودجه وخواه طرحی که باگشاده دستی طراحی شده و مساحت مفید بیشتری راتامین می کند. گزینه های مختلف شکلی ایده ی اصلی را تغییر نمی دهد و جهت گیری ساختمان را در امتدادهای مختلف درسایت امکان پذیرمی کند. شکل استقرار سقف های جدید، دوطبقه نمایشگاهی جدید را هرکدام باسطحی پیوسته به مقدار تقریبی  ۳۲۵۰مترمربع ایجادکرده که برمبنای شرایط نگهداری آثار، تقسیم بندی فضایی متفاوتی رامقدور می سازند. ازاین رو برای ایجاد و افزایش تنوع در ادراک فضا برای افرادی که درون آن حرکت می کنند رمپ موجود حفظ شده اما آسانسورها و یک پله مارپیچ درمحل اتصال سقف قدیمی و جدید اضافه شدند. نتیجه ی طرح، چشم انداز مهیجی را برفضا وطیف دانش علمی درون آن می گشاید. ساختمان از راهی که بازدیدکنندگان درامتداد رودخانه به آن می رسند به خوبی دیده می شود وگویا حضوری محسور کننده دارد مانندسنگی تنها درکنار دریاچه یاجسمی که ازفضا به زمین افتاده است .

مرکزورزشی دانشگاه سینسناتی/سینسناتی، اوهایو،۲۰۰۱University Of Cincinnati Athletic Center این مجتمع ورزشی را می توان به عنوان یک حجم الحاقی مستقل یا یک فرم آزاد توصیف کرد.شکل عجیب بومرنگ مانند آن برای استفاده ی حداکثر از محدودیت های سایت اختیارشده که درنتیجه یک فضای باقی مانده پویایی میان این حجم منحنی جدید، استادیوم موجود، عملکردهای ورزشی همجوار و مجتمع تفریحی جدید به وجود می آید. همچنین چشم اندازهای جذابی ازاین ساختمان به استادیوم واز استادیوم به آن ایجادمی شوند.سرسرایی به ارتفاع پنج طبقه ورودی های ساختمان ازخیابان های شمال وجنوبی رابه هم وصل می کند وبرای تمام فعالیت های این مجتمع ورزشی ازبخش های اداری درطبقه پنجم تاسالن های تمرین درزیرزمین، نقش فضای عمومی دارد. گرچه ورزشکاران بهره برداران اصلی این پروژه هستند، سالن اجتماعات، کلاس ها، باشگاه دانشگاه وقسمت های تمرینی آن توسط تمام دانشجویان دانشگاه مورد استفاده قرارمی گیرد.

کارخانه وساختمان اداری شرکت ساعت سازی واچرونکنستانتین/ژنو، سوئیس،۲۰۰۱Vacheron Constantin Watch Factory And Head Quarters طرح ساختمان برگرفته ازیک صفحه نازک باسطحی ظریف وپرداخت شده است که به راحتی می تواند برروی خودخم شود.سطح بیرونی این صفحه فلزی است ورویه ی درونی آن ازچوب خواهد بود.سازه ظریف وغیرمتقارن بنا اجازه می دهد تاصفحه فلزی به راحتی بازشده و از هندسه سازه پیروی کند. فضای به وجود آمده ازبیرون درخشان وبا صراحت است واز درون گرم ودعوت کننده .این فضا مکانی بسته و محصور نمی سازد چرا که ماهیت ومنطق صفحه بازشونده حجم بالایی ازنور و روشنایی را ازجبهه شمالی وارد کرده ودرجبهه جنوبی ضمن ایجاد ورودی دلگشایی برای کارکنان، میزان نور راکنترل ومحدود می کند.حرکت صفحه فلزی پوسته ساختمان راشکل داده وایجاد پیوستگی عملکردی وبصری می کند که ازبخش تولید تا مدیریت وطراحی امتداد دارد.

مرکزهنرهای رسانه های الکترونیکی/تروی، نیویورک، ۲۰۰۰Rpi Elctronic Media Performing Art Center این مجموعه چند بعدی برای جامعه دانشگاهی وعموم شهروندان طراحی شد هدف طراحی این پروژه دسترسی آسان به ساختمان وگسترش پردیس دانشگاه درلبه غربی آن بود که ازرودخانه هادسن در پایین دست سایت به خوبی دیده می شود. توپوگرافی سایت، ورودبه ساختمان را ازطبقات میانی امکان پذیرمی کند که منجربه تجربه ای سه بعدی ازفضا برای مخاطب می شود چراکه هم زمان می تواندهمه جهات رامشاهده کند. این بنا دارای دوجداره درونی وبیرونی است این ایده ساده بیشترین انعطاف فضایی رادرون جداره درونی ایجاد می کند. ودرهمان حال جداره شفاف بیرونی مسیرهای حرکتی رابه صورت آشکاری نمایش می دهد. جداره ی دوگانه همزمان تصویر پرقدرت وباصراحتی ازمکعب شیشه ای وفعالیت های پرتحرک ورای آن ارائه می دهد.حرکت بازدید کنند گان به خودی خودبه یک منظرتماشایی مبدل می شودساختمان درشب به یک نمایش سایه ازافراد واقعی وتصاویرمجازی مبدل می شود.

موزه هنرهای آفریقائی/نیویورک، نیویوک،۲۰۰۰Museum Of African عملکردهای درون موزه شامل قسمت های آموزشی وپژوهشی ،فضاهای چندعملکردی اجتماعی، محیط های کاری آرام ونگارخانه های انعطاف پذیر و نور پردازی شده ازفن آوری پیشرفته ای برخوردارند در تراز ورودی، فروشگاهها و کافه، سر زندگی محیط بازار آفریقارا بازنمایی می کند و دربام باغ مجسمه به تمام سنتنرال پارک مشرف است. نکته بسیارمهم این است که طراحی موزه بااجتناب از ارجاعات سطحی تکثرخلاق فرهنگی آفریقا را نشان می دهد.دیوارهای مرتفع شیشه ای پیرامون بنا امکان دید به تمام سنترال پارک رافراهم می کنند.نکته مهم دربرنامه ریزی وطراحی موزه تغییرات عملکردی وانعطاف پذیری است .بنیان پروژه تشکیل شده است ازجداره شیشه ای وحریم درونی چوبی به عنوان هسته قابل نفوذ موزه. این اصل مفهوم وهویتی به موزه می دهد که بدون تاثیر از تغییرات شکلی واندازه ای ناشی محدودیت بودجه همواره قدرتمند باقی می ماند.

موزه جدیدآکروپولیس/آتن،یونان،۲۰۰۱New Acropolis Musuem سه ایده ی اصلی باتبدیل محدودیت های سایت به فرصت های معماری، موزه ای ساده وباظرافت ارائه می دهندکه وضوح مفهومی وریاضی گونه یونان باستان رابه همراه دارد. ایده ی نور: نورنقش عامل زندگی بخش دارد این موزه نخست موزه نورطبیعی است که اهمیت آن در رابطه بانمایش مجسمه های درون فضا است. ایده ی حرکت: مسیرحرکت بازدیدکنندگان یک جریان حرکتی سه بعدی راشکل داده که یک گردش معماری سرشار ازتجربیات فضائی به دست می دهد که ازحفاری های باستان شناسی شروع شده وتاسنگ های مرمر پارتنون امتدادمی یابد و امتدادآن به دوره رومی می رسد. ایده ی ساختمانی وبرنامه ریزی: مبنای طرح موزه شامل یک لابی ورودی مشرف به حفاری های ماکریاینی (Makriyianni)، فضاهای نمایشی موقت، فروشگاه وتمامی فضاهای خدماتی است. درمیانه ساختمان یک ذوزنقه ی بزرگ به بلندای دوطبقه قرارداردکه کلیه نگارخانه هاا زعصر باستان تاامپراطوری روم درنهایت انعطاف پذیری درون آن قرارگرفته اند.

موزه هنرهای معاصر سائوپائولو/سائوپائولو، برزیل،۲۰۰۱Museum De Arte Contemporanea ساختمان ها می تواننددرون گرا یابرون گرا باشند تاکیدبرشخصی بودن تجربه ی زیبائی به بیشترموزه هاگرایشی ازنوع اول داده است. نوآوری این بنای جدید دریک اصل ساده خلاصه می شود: موزه تنهاظرفی برای مظروف خود یعنی هنرنیست بلکه بایدبستری برای هنرزمان خودایجادکندکه رابطه ی آن راباگذشته تاریخی وحرکت و پویندگی شهرتنظیم نماید.این بناعمودی است وباعث تعامل شهر و هنرمی شود،حرکت های درونی که ازطریق رمپ گالری ودرون پوسته شیشه ای انجام می شود ازبیرون قابل مشاهده است. لابی اصلی بنادربخش فوقانی قرارداده شده است بازدیدکنندگان ازطریق آسانسوربه آن می رسند وسپس ازطریق رمپ هایی که دربدنه بیرونی ساختمان قراردارند پایین آمده وازگالری های مستقر درطبقات زیرین بازدیدمی کنند. رستوران وباغ مجسمه دربام قرارداده شده اند.حرکت میان گالری ها به وسیله رمپ وهم به وسیله آسانسور وپله های میانبر بین طبقات انجام می گیرد. www.tschumi.com

موزه اکروپلیس

دانشکده معماری میامی

سالن کنسرت و مجتمع نمایشگاه راوان (پاریس)

درباره‌ی دکتر علی امامیانفر

علی امامیانفر دکتری معماری-....

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده + نه =

error: این محتوا غیرقابل کپی است