دوشنبه , 29 مرداد 1397
خانه » پروژه های معماری » پروژه طراحی داخلی » طرح معماری ۳ طراحی داخلی مسکونی
طرح معماری 3 طراحی داخلی مسکونی

طرح معماری ۳ طراحی داخلی مسکونی

طرح معماری ۳ طراحی داخلی مسکونی

 ژوژمان کلاس طرح  بهار ۹۳ اموزش عالی نجف اباد

طرح معماری ۳ طراحی داخلی مسکونی. طراحی داخلی و بازسازی پروژه های معماری گروه کارشناسی ناپیوسته معماری، رویکرد داخلی سعی شد در اکثر دانشجویان فضاهای مسکونی با کاربرد پویایی و اسایش باشد. مشخصات دانشجویان همراه با پروژه ذکر شده.

طرح معماری ۳ طراحی داخلی مسکونی عناصر

طرح معماری ۳ طراحی داخلی مسکونی. رشته معماری داخلی کمتر از یک دهه در ایران در حال تدریس است.
لذا متاسفانه منابع و کتب بسیار کمی در حال حاضر در راستای اموزش این گرایش وجود دارد.
یکی از چالشهای اموزشی، تشریح اصول اولیه عناصر طراحی داخلی است که کمتر امروزه به ان توجه می شود. عناصری مانند:
رنگ، فرمهای داخلی، عملکردهای فضای داخلی، نور و انواع ان (نور طبیعی، مصنوعی، مستقیم و غیرمستقیم) و متریال شناسی است.

پیشنهاد می گردد:
در تدریس همین عناصر، در قالب معماری داخلی مانند:
چگونگی انعکاس انواع نور طبیعی و مصنوعی به داخل فضاها،
کاربرد انواع متریال شفاف و کدر همراه با مواد تشکیل دهنده انها برای عملکردهای مختلف در هر نقطه از یک فضای داخلی در جهت بنیان سازی اموزش معماری داخلی تشریح گردد.
استاد راهنما دکتر امامیان فر

طراح ملیحه میکلانی

پروژه شامل پلان کف و سقف، پلانها و شیت با کیفیت،
رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی می باشد.
حجم دانلود ۴/۴۱ مگابایت کد خرید ۰۰۵۱۱

طراح رحمان بصری عطا

پروژه شامل پلان کف و سقف، پلانها و شیت با کیفیت،
رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی می باشد.
حجم دانلود ۳۵/۵ مگابایت کد خرید ۰۰۵۱۲٫

طراح محمد مجیدپور

پروژه شامل پلان کف و سقف، پلانها و شیت با کیفیت،
رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی می باشد.
حجم دانلود ۴/۵۲ مگابایت کد خرید ۰۰۵۱۳٫

طراح اسیه فرهنگ

پروژه شامل پلان کف و سقف، پلانها و شیت با کیفیت،
رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی می باشد.
حجم دانلود ۹۰/۶ مگابایت کد خرید ۰۰۵۱۴٫

طرلح نگار میرزایی

پروژه شامل پلان کف و سقف، پلانها و شیت با کیفیت،
رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی می باشد.
حجم دانلود ۱۲/۴ مگابایت کد خرید ۰۰۵۱۵

طراح زهره رضایی

پروژه شامل پلان کف و سقف، پلانها و شیت با کیفیت،
رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی می باشد.
حجم دانلود ۱۴/۲ مگابایت کد خرید ۰۰۵۱۶٫

طراح الهه اشراقی

پروژه شامل پلان کف و سقف، پلانها و شیت با کیفیت،
رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی می باشد.
حجم دانلود ۲۴/۳ مگابایت کد خرید ۰۰۵۱۷٫

طراح رضا بهالویی

پروژه شامل پلان کف و سقف، پلانها و شیت با کیفیت،
رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی می باشد.
حجم دانلود ۲/۵۸ مگابایت کد خرید ۰۰۵۱۸٫

طراح محمد بهرامزاده

پروژه شامل پلان کف و سقف، پلانها و شیت با کیفیت،
رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی می باشد.
حجم دانلود ۱۱/۲ مگابایت کد خرید ۰۰۵۱۹٫

طراح امیر علی علیخانی

پروژه شامل پلان کف و سقف، پلانها و شیت با کیفیت،
رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی می باشد.
حجم دانلود ۲۱/۸ مگابایت کد خرید ۰۰۵۱۱۰٫

طراح زهرا استکی

پروژه شامل پلان کف و سقف، پلانها و شیت با کیفیت،
رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی می باشد.
بختیاری حجم دانلود ۲۳/۴ مگابایت کد خرید ۰۰۵۱۱۱٫

طراح اعظم عیسوند

پروژه شامل پلان کف و سقف، پلانها و شیت با کیفیت،
رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی می باشد.
زیبایی حجم دانلود ۱۴/۶ مگابایت کد خرید ۰۰۵۱۱۲٫

طراح پروین عباد

پروژه شامل پلان کف و سقف، پلانها و شیت با کیفیت،
رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی می باشد.
حجم دانلود ۲۹/۲ مگابایت کد خرید ۰۰۵۱۱۳٫

طراح داریوش بهرامی

پروژه شامل پلان کف و سقف، پلانها و شیت با کیفیت،
رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی می باشد.
حجم دانلود ۱۳/۸ مگابایت کد خرید ۰۰۵۱۱۴٫

طراح فرزانه توکلی

پروژه شامل پلان کف و سقف، پلانها و شیت با کیفیت،
رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی می باشد.
حجم دانلود ۱۲/۵ مگابایت کد خرید ۰۰۵۱۱۵٫

طراح مهرنوش کریمی

پروژه شامل پلان کف و سقف، پلانها و شیت با کیفیت،
رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی می باشد.
حجم دانلود ۱۳/۸ مگابایت کد خرید ۰۰۵۱۱۶٫

طراح نفیسه اسدی

پروژه شامل پلان کف و سقف، پلانها و شیت با کیفیت،
رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی می باشد.
حجم دانلود ۱۴۱ مگابایت کد خرید ۰۰۵۱۱۷٫

 

درباره‌ی دکتر علی امامیانفر

علی امامیانفر دکتری معماری-....

2 نظر

  1. سلام خدمت شما.چقدر خوب استاد که با بچه ها داخلی کار میکنین.مثه همیشه عاالی

error: این محتوا غیرقابل کپی است