چهارشنبه , 27 تیر 1403

پروژه مراکز تجاری

پروژه مراکز تجاری

پروژه مراکز تجاری. اگر نیازهای معماری انسان را به دو بخش اصلی استراحت و کار تقسیم بندی کنیم،
دو گونه از فضاهای معماری در این راستا از اهمیت ویژه ایی برخوردارند
نخست مکان زندگی (فضاهای مسکونی)
و دوم جایی که انسان مشغول به کار و فعالیت مفید در جهت کسب درامد انجام می دهد (فضاهای تجاری).

مراکز و مکانهای تجاری نقش اساسی در اقتصاد هر جامع ایفا میکنند،
البته انسانهای زیادی در بیمارستانها یا دانشگاهها ویا مکانهای دیگر فعالیت اقتصادی دارند
ولی انچه که نقش بنیادین درمعادلات اقتصادی هر جامع بازی میکند عامل بازار و مراکز تجاری میباشند
زیرا که گردش پول در مقابل عرضه کالا و یا خدمات در این گونه ساختمانها بیشتر هر مکان دیگری انجام میشود.

پروژه مراکز تجاری پیشینه

برای بررسی پیشینه مراکز تجاری میتوان به تاریخ بازارهای سنتی در کشورهایی که دارای قدمت تاریخی هستند مانند ایران رجوع کرد.
هر بازار دارای رسته های مختلفی بود که درهر رسته یک نوع کالا یا محصول خرید و فروش و حتی گاهی تولید میشد
هنوز وجود چنین بازارهایی از لحاظ اقتصادی در شهرهای بزرگ ایران مانند تهران، اصفهان و تبریز و غیره بسیار مهم است.

گروه دیگری از مکانهای تجاری مغازه ها و مکانهای کوچکتری هستند،
این گروه در کشورهای جهان سوم تقربیا نمای هر دو طرف اکثر خیابانها را پوشش میدهند
ولی در شهرهای توسعه یافته این فروشگاهها بیشتر در مراکز شهرها یا مکانهای مشخص واقع شده اند
و هریک دارای مارک یا برند مشخصی هستند که اکثرا این برندها دارای شهرت جهانی هستند.

پروژه مراکز تجاری تاسیس

اما تاسیس مراکز تجاری در شهرهای توسعه یافته امروزی به صورت انتخاب ازاد میباشد.
مانند فروشگاههای بزرگ مواد غذایی که در هر بخش گونه های مختلفی از یک نوع محصول مانند
انواع گوشت، انواع خشک بار، و غیره با قیمتهای مشخص چیدمان شده
و خریدار بسته به نیاز خود انتخابهای متعددی خواهد داشت.

در پاساژهای تجاری این گونه پروژه ها نوع عرضه کالا به همین صورت انتخاب ازاد میباشد.
البته شایان ذکر است که این مدل در مغازه های شهروند یا تعاونیهای شهری در ایران دیر زمانی است شروع شده
اما هنوز قدرت اقتصادی بازارهای سنتی و فروشگاههای تکی به مراتب بیشتر از این فروشگاههای انتخاب ازاد میباشد.

گروه دیگر این گونه مراکز دفاتر تجاری میباشند، در این مکانها محصول خاصی ارائه نمیگردد
ولی بیشتر خدمات و یا بیزنسهایی توسط ارتبطات تلفنی و اینترنتی انجام میشود.
نوع پیشرفته این ساختمانها برجهای تجاری و یا مکانهای خرید فروش بورس میباشد که انان نیز نقش مهمی در اقتصاد یک کشور ایفا میکنند.
امید است معماران ما بخصوص قشر جوان با تحقیق و تفحص و ایجاد پایانامه هایی در همین زمینه
مراکزی را طراحی نمایند که نسبت به تولید منطقه، نیازهای شهروندی را برطرف نمایند.

با تشکر دکتر علی امامیان فر پاییز 1392

مرکز تجاری رویکرد راهکارهای کالبدی

مرکز تجاری رویکرد راهکارهای کالبدی

مرکز تجاری رویکرد راهکارهای کالبدی فضاهای باز و نیمه باز مرکز تجاری رویکرد راهکارهای کالبدی فضاهای باز و نیمه باز درس طرح معماری ا ارشد دانشگاه ازاد نطنز زمستان ۹۶ مجموعه شامل: معرفی و انالیز سایت و تحلیلهای اقلیمی، اکولوژی و فرهنگی به همچنین برنامه ریزی فیزیکی و روند شکل گیری کانسپت در: ۱و ۲- (فولدر نقشه dwg) (فولدر نقشه …

بیشتر بخوانید »
پروژه مرکز خرید رویکرد اموزش محوری

پروژه مرکز خرید رویکرد اموزش محوری

پروژه مرکز خرید رویکرد اموزش محوری پروژه مرکز خرید رویکرد اموزش محوری درس طرح معماری ا ارشد دانشگاه ازاد نطنز زمستان ۹۶ مجموعه شامل: معرفی و انالیز سایت و تحلیلهای اقلیمی، اکولوژی و فرهنگی به همچنین برنامه ریزی فیزیکی و روند شکل گیری کانسپت در: ۱و ۲- (فولدر نقشه dwg) (فولدر نقشه pdf) ۳ و ۴- (فولدر شیت با کیفیت …

بیشتر بخوانید »
پروژه مجتمع تجاری رویکرد طراحی اقلیمی

پروژه مجتمع تجاری رویکرد طراحی اقلیمی

پروژه مجتمع تجاری رویکرد طراحی اقلیمی پروژه مجتمع تجاری رویکرد طراحی اقلیمی درس طرح معماری ا ارشد دانشگاه ازاد نطنز زمستان ۹۶ مجموعه شامل: معرفی و انالیز سایت و تحلیلهای اقلیمی، اکولوژی و فرهنگی به همچنین برنامه ریزی فیزیکی و روند شکل گیری کانسپت در: ۱و ۲- (فولدر نقشه dwg) (فولدر نقشه pdf) ۳ و ۴- (فولدر شیت با کیفیت …

بیشتر بخوانید »
مرکز تجاری رویکرد اوقات فراقت و تفرج

مرکز تجاری رویکرد اوقات فراقت و تفرج

مرکز تجاری رویکرد اوقات فراقت و تفرج مرکز تجاری رویکرد اوقات فراقت و تفرج درس طرح معماری ا ارشد دانشگاه ازاد نطنز زمستان ۹۶ مجموعه شامل: معرفی و انالیز سایت و تحلیلهای اقلیمی، اکولوژی و فرهنگی به همچنین برنامه ریزی فیزیکی و روند شکل گیری کانسپت در: ۱و ۲- (فولدر نقشه pdf)  (فولدر رندر) ۳- (فولدر شیت (۳عدد) با کیفیت …

بیشتر بخوانید »
مرکز تجاری رویکرد احیای تاریخ و فرهنگ

مرکز تجاری رویکرد احیای تاریخ و فرهنگ

مرکز تجاری رویکرد احیای تاریخ و فرهنگ مرکز تجاری رویکرد احیای تاریخ و فرهنگ درس طرح معماری ا ارشد دانشگاه ازاد نطنز زمستان ۹۶ مجموعه شامل: معرفی و انالیز سایت و تحلیلهای اقلیمی، اکولوژی و فرهنگی به همچنین برنامه ریزی فیزیکی و روند شکل گیری کانسپت در: ۱و ۲- (فولدر نقشه dwg) (فولدر نقشه pdf) ۳ و ۴- (فولدر شیت …

بیشتر بخوانید »
مرکز تجاری رویکرد تعاملات فرهنگی

مرکز تجاری رویکرد تعاملات فرهنگی

مرکز تجاری رویکرد تعاملات فرهنگی مرکز تجاری رویکرد تعاملات فرهنگی درس طرح معماری ا ارشد دانشگاه ازاد نطنز زمستان ۹۶ مجموعه شامل: معرفی و انالیز سایت و تحلیلهای اقلیمی، اکولوژی و فرهنگی به همچنین برنامه ریزی فیزیکی و روند شکل گیری کانسپت در: ۱و ۲- (فولدر نقشه dwg) (فولدر نقشه pdf) ۳ و ۴- (فولدر شیت با کیفیت عالی ۱۴۰*۱۰۰ …

بیشتر بخوانید »
مرکز تجاری نظنز با رویکرد کشاورزی

مرکز تجاری نظنز با رویکرد کشاورزی

مرکز تجاری نظنز با رویکرد کشاورزی مرکز تجاری نظنز با رویکرد کشاورزی درس طرح معماری ا ارشد دانشگاه ازاد نطنز زمستان ۹۶ مجموعه شامل: معرفی و انالیز سایت و تحلیلهای اقلیمی، اکولوژی و فرهنگی به همچنین برنامه ریزی فیزیکی و روند شکل گیری کانسپت در: ۱و ۲- (فولدر نقشه dwg) (فولدر نقشه pdf) ۳ و ۴- (فولدر شیت با کیفیت …

بیشتر بخوانید »
پروژه مرکز تجاری رویکرد مهاجرت

پروژه مرکز تجاری رویکرد مهاجرت

پروژه مرکز تجاری رویکرد مهاجرت پروژه مرکز تجاری رویکرد مهاجرت درس طرح معماری ا ارشد دانشگاه ازاد نطنز زمستان ۹۶ مجموعه شامل: معرفی و انالیز سایت و تحلیلهای اقلیمی، اکولوژی و فرهنگی به همچنین برنامه ریزی فیزیکی و روند شکل گیری کانسپت در: ۱و ۲- (فولدر نقشه dwg) (فولدر نقشه pdf) ۳ و ۴- (فولدر شیت با کیفیت عالی ۱۴۰*۱۰۰ …

بیشتر بخوانید »
مرکز خرید رویکرد باغ شهر

مرکز خرید رویکرد باغ شهر

مرکز خرید رویکرد باغ شهر مرکز خرید رویکرد باغ شهر درس طرح معماری ا ارشد دانشگاه ازاد نطنز زمستان ۹۶ مجموعه شامل: معرفی و انالیز سایت و تحلیلهای اقلیمی، اکولوژی و فرهنگی به همچنین برنامه ریزی فیزیکی و روند شکل گیری کانسپت در: ۱و ۲- (فولدر نقشه dwg) (فولدر نقشه pdf) ۳ و ۴- (فولدر شیت با کیفیت عالی ۱۴۰*۱۰۰ …

بیشتر بخوانید »
احیای بافت فرسوده و تراکم سازی

احیای بافت فرسوده و تراکم سازی

احیای بافت فرسوده و تراکم سازی مرکز خرید با رویکرد احیای بافت فرسوده و تراکم سازی درس طرح معماری ا ارشد دانشگاه ازاد نطنز زمستان ۹۶ مجموعه شامل: معرفی و انالیز سایت و تحلیلهای اقلیمی، اکولوژی و فرهنگی به همچنین برنامه ریزی فیزیکی و روند شکل گیری کانسپت در: ۱و ۲- (فولدر نقشه dwg) (فولدر نقشه pdf) ۳ و ۴- …

بیشتر بخوانید »
error: این محتوا غیرقابل کپی است