سه شنبه , 5 مهر 1401

پروژه ها و مطالب برتر

پروژه ها و مطالب برتر

پروژه ها و مطالب برتر در این بخش از سایت رسالت اصلی 1saze.com ایجاد متد ها  و روشهای اموزش معماری تشریح و تحلیل میگیرد.

1- به وجود آمدن معماری آموزشی و آموزش اینترنتی ان در دنیای معماری

2- چگونگی انتخاب پروژه ها و مطالب برتر در راستای آموزش مجازی معماری و تشریح روش اموزش

3- فرآیند شفاف سازی پرداختها و دریافتهای مالی و رویکردهای اقتصادی 1saze.com عنوان می گردد.

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

« به وجود آمدن معماری آموزشی و آموزش اینترنتی ان در دنیای معماری »

1-1  در ادامه کار آموزش معماری در سطح دانشگاهی و آموزش عالی پس از سالها تجربه تحقیق و پژوهش در خارج و داخل ایران، نبود طبقه بندی منظم تخصص های معماری احساس شد تا جایی که تأثیر این چالش در آموزش دروس تخصصی و تبع آن طرح نهایی لیسانس و پایان نامه فوق لیسانس و حتی رساله دکتری معماری مشهود است. گاها چندین استاد  معمار با تخصص های متفاوت نمی توانند به یک نقطه نظر مشترک در مورد شورای علمی گروه و روش تدریس هدفمند دست یابند،  در نتیجه نتایج و خروجیهای هر کلاس معماری دارای ساز و نوای مربوط به علایق و سلایق استاد آن کلاس می شود. این امر متأسفانه یکی از بزرگترین مشکلات و آسیب های روزمره دانشکده ها و گروه های معماری می باشد.

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

1- 2  از دیگر آسیب های آموزش معماری می توان به معرفی نکردن پتانسیل بومی ایران و در عوض کپی برداری کورکورانه از دیگر اقلیمها و فرهنگهای متفاوت با معماری ایران می باشد. در صورتی که شهرهای ایران زمین و هر اقلیم آن و هر فرهنگ ایرانی دارای معماری منحصر به فرد خود می باشد. می توان با روشهای بازآفرینی و استفاده از متدهای به روز و نوین در بخش آموزش معماری، معماری ایران را نیز شکوفا کرد تا راه کارهای اثربخش و تأثیرگذار در زیر ساختهای آموزشی پایه گذاری و پی ریزی شوند.

3-1 از دیگر محاسن آموزش مجازی در صورتی که با رویکرد توسعه پایدار و با تکنولوژی روز همراه باشد، میتواند معماری ما و امر آموزش را روز به روز به معماری امروز دنیا نزدیک کند. جایگاه نقدهای تخریب کننده و سوء استفاده از ایده ها و زحمتهای دانشجویان معماری در دنیای الکترونیک و شبکه های مجازی امروزه  بسیار قبیح و ناپایدار می باشد. لذا از اهداف سایت یک سازه معرفی پروژه های معماران و دانشجویان جوان پر استعداد به جامعه امروز و ایجاد حس انگیزه در رقابتی سالم و پایدار برای شناساندن این معماری کاملاً بومی و زیرساختاری می باشد.

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

امیدواریم توانسته باشیم با معرفی این پروژه ها و نوشته ها البته با ذکر منبع معتبر در هر کلاس دانشگاهی برای هر نوشته و هر پروژه، هرچند کم و کوتاه ولی مختصر و مفید به این هدف نزدیک شده باشیم.

کلاسهای آموزش معماری مجازی و نتیجه عملی آنها باعث توسعه روز افزون و گسترش بهینه و ایجاد فرصتهای شغلی شود.

تا زمانی که ایده های ما از خود ماپنهان شود هیچ گاه بستر سالم نقد خوب و سازنده و  نظریه های توسعه دهنده به وجود نمی آید

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

2- « چگونگی انتخاب مطالب برتر »

2-1 هر نوشته منتشر شده توسط یک سازه خروجی یک تلاش دانشگاهی می باشد. لذا با ذکر نام نویسنده، استاد راهنما، زمان و مکان نوشته معرفی کلاس مجازی تشریح می گردد. برای نوشته های فوق مبالغی به عنوان ارزش مالی در حد و اندازه کتابخانه مجازی  انتخاب می گردد تا از طریق دانلود ارزش اقتصادی آن سنجیده شود.

کل آموزش معماری از طریق یک سازه شامل 3 بخش اصلی:

1- مبادی طراحی

2- پروژه های معماری

3- رساله های معماری

هریک از این بخشها دارای مجموعه های ذیل میباشند:

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

بخش پایه و مقدماتی  مبادی طراحی که شامل مجموعه های:

 • ترسیم معماری
 • سبک های معماری
 • مشاهیر معماری
 • مقاله معماری
 • کتاب معماری
 • اقلیم معماری ( در دست طراحی)
 • مصالح معماری ( در دست طراحی)

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

بخش دوم شامل پروژه های معماری  به 9 مجموعه پروژه های کاربردی بر اساس عملکرد ساختمان تقسیم بندی می شوند:

 • پروژه مسکونی
 • پروژه شهرسازی
 • پروژه مراکز تجاری
 • پروژه طراحی داخلی
 • پروژه مراکز فرهنگی
 • پروژه طراحی ترمینال
 • پروژه هتل و اقامتگاه
 • پروژه فضاهای آموزشی
 • پروژه طراحی بیمارستان

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

بخش رساله های معماری شامل تحقیقات پیشرفته و حرفه ای که تحقیقات دکتری را در بر می گیرد. امید است روش تقسیم بندی یک سازه کمکی در آموزش مجازی معماری و تأثیر در فرآیند یادگیری الکترونیک این علم را به همراه داشته باشد.

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

2-2- بخش ها و مجموعه های یک سازه بر اساس آموزش دروس پایه، اصلی، تخصصی و همچنین مهارتهای تجربی در دنیای مجازی معماری طبقه بندی گردیده است تا با همراهی اثار دانشجویانی که موازی ان معرفی شده تلاش شود فرآیند آموزش مجازی انجام پذیرد.

در هر دوره مالی یک ساله، اقدام به رتبه بندی پروژه ها و مطالب برتر نیز  می گردد. شایان ذکر است پس از مشخص شدن تعداد دانلود هر پروژه یا مطلب، بیشترین بازدید و دانلود هر پروژه باعث انتخاب ان پروژه و یا مطلب برای ان مجموعه میگردد.

بیشترین بازدید و دانلود براساس تصمیم شما بازدید کنندگان محترم، باعث انتخاب بهترین پروژه و مطلب هر مجموعه میباشد. همچنین گواهی نامه از طرف مدیریت سایت یک سازه به منظور معرفی طراح و یا نویسنده برتر نیز صادر میگردد.

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

3- « شفاف سازی پرداختها و دریافتهای مالی »

3-1- بیشترین مبلغ پرداختی توسط یک سازه مبلغ کل دانلود نوشته ها و پروژه هایی می باشد که به نویسندگان نوشته ها و طراحان پروژه ها پرداخت میگردد، البته تنها یک پروژه از هر مجموعه معرفی میگردد. مبلغ کل دانلود یک سال نوشته برتر به نفر برتر پرداخت می گردد تا علاوه بر حس انگیزه و امر رقابت در آموزش، باعث پیشبرد اهداف تدریس معماری در دنیای مجازی با رای بازدید کنندگان ان نیز شود.

در بعضی از دوره های مالی با توجه به بیش از اندازه بودن هزینه های نگهداری سایت نسبت مبلغ کل پراختها ( که فقط شامل دانلود می باشند)، حق الزحمه نویسندگان از طرف مدیریت محترم ( دکتر علی امامیان فر ) شخصاً پرداخت می گردد تا اعتماد دو طرفه فی ما بین نویسنده و ناشر پایدار باقی بماند.

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

پروژه ها و مطالب برتر

3-2 از دیگر هزینه های یک سازه هزینه مهندسین مخصوص به نگهداری و امنیت سایت همچنین مهندسین وب، (IT) و آپلود میباشد.

3-3 هزینه نگهداری و توسعه هاست های دانلود و لینوکس سایت یک سازه.

3-4 هزینه های مربوط به امور اداری، مجوزهای مربوط به نوشته ها و پروژه های انجام شده در کلاسهای معتبر دانشگاهی و محل دفتر مرکزی سایت.

3-5 هزینه حسابدار و برای محاسبه امور ان لاین تعداد دریافتها و پرداختها

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

پروژه ها و مطالب برتر

با تشکر از همه آنان که نوشته و پروژه های معماری را در کلاسهای دانشگاهی تدریس و تولید می نمایند و صادقانه در اختیار آموزش مجازی معماری قرار می دهند تا دیگران نیز استفاده نمایند. امید است امر فرهنگی علمی، پژوهشی فوق در ابتدا پایگاه بستری سالم و به دور از حاشیه برای پیشرفت همه دوستداران معماری داشته باشد و در انتها آموزشی پایدار و بی انتها ایجاد نماید.

به امید روزی که تمامی خاک ایران هزاران،  طرح و پروژه از قبل تعریف شده داشته باشد، تا هر استاد معماری ایده ها و پروژه های خود را صادقانه در اختیار عموم قرار دهد.

دکتر علی امامیان فر تابستان 97

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

پیدا نشد

پوزش می طلبیم، ولی برگی که درخواست کرده اید پیدا نشد. شاید اگر دنبال آن بگردید پیدا شود.

error: این محتوا غیرقابل کپی است