دوشنبه , 28 خرداد 1403

بایگانی/آرشیو برچسب ها : ایستگاه اتوبوس

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس۰۱۱۱ دانشگاه اشرفی اصفهانی زمستان ۹۵ استاد راهنما دکتر علی امامیان فر طراح الهه معظم حجم دانلود ۸/۶ مگابایت کد خرید ۰۱۱۱ شامل شیت با کیفیت: پرسپکتیو، پلان، نما، برش کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس. کلاس فوق در دو گروه دختران (۲۲ نفر ) و پسران (۱۳) نفر صبح و …

بیشتر بخوانید »
کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس0112

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس۰۱۱۲

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس۰۱۱۲ کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس۰۱۱۲ دانشگاه اشرفی اصفهانی زمستان ۹۵ استاد راهنما دکتر علی امامیان فر طراح منا السادات کاظمی حجم دانلود ۱۲/۱ مگابایت کد خرید ۰۱۱۲ شامل شیت با کیفیت: پرسپکتیو، پلان، نما، برش کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس. کلاس فوق در دو گروه دختران (۲۲ نفر ) و پسران (۱۳) نفر صبح …

بیشتر بخوانید »
کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس0113

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس۰۱۱۳

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس۰۱۱۳ کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس۰۱۱۳ دانشگاه اشرفی اصفهانی زمستان ۹۵ استاد راهنما دکتر علی امامیان فر طراح علی جعفری حجم دانلود ۸/۵ مگابایت کد خرید ۰۱۱۳ شامل شیت با کیفیت: پرسپکتیو، پلان، نما، برش کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس. کلاس فوق در دو گروه دختران (۲۲ نفر ) و پسران (۱۳) نفر صبح و …

بیشتر بخوانید »
کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس0114

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس۰۱۱۴

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس۰۱۱۴ کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس۰۱۱۴ دانشگاه اشرفی اصفهانی زمستان ۹۵ استاد راهنما دکتر علی امامیان فر طراح خلیل ریاحی حجم دانلود ۳۹/۵ مگابایت کد خرید ۰۱۱۴ شامل شیت با کیفیت: پرسپکتیو، پلان، نما، برش کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس. کلاس فوق در دو گروه دختران (۲۲ نفر ) و پسران (۱۳) نفر صبح و …

بیشتر بخوانید »
کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس0115

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس۰۱۱۵

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس۰۱۱۵ کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس۰۱۱۵ دانشگاه اشرفی اصفهانی زمستان ۹۵ استاد راهنما دکتر علی امامیان فر طراح زهرا درخشان حجم دانلود ۱۷/۴ مگابایت کد خرید ۰۱۱۵ شامل شیت با کیفیت: پرسپکتیو، پلان، نما، برش کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس. کلاس فوق در دو گروه دختران (۲۲ نفر ) و پسران (۱۳) نفر صبح و …

بیشتر بخوانید »
کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس0116

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس۰۱۱۶

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس۰۱۱۶ کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس۰۱۱۶ دانشگاه اشرفی اصفهانی زمستان ۹۵ استاد راهنما دکتر علی امامیان فر طراح رضا رئوفی حجم دانلود ۷۲/۸ مگابایت کد خرید ۰۱۱۶ شامل شیت با کیفیت: پرسپکتیو، پلان، نما، برش کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس. کلاس فوق در دو گروه دختران (۲۲ نفر ) و پسران (۱۳) نفر صبح و …

بیشتر بخوانید »
کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس0117

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس۰۱۱۷

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس۰۱۱۷ کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس۰۱۱۷ دانشگاه اشرفی اصفهانی زمستان ۹۵ استاد راهنما دکتر علی امامیان فر طراح محمد ایرانپور حجم دانلود ۱۰/۹ مگابایت کد خرید ۰۱۱۷ شامل شیت با کیفیت: پرسپکتیو، پلان، نما، برش کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس. کلاس فوق در دو گروه دختران (۲۲ نفر ) و پسران (۱۳) نفر صبح و …

بیشتر بخوانید »
کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس 0118

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس ۰۱۱۸

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس ۰۱۱۸ کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس ۰۱۱۸ دانشگاه اشرفی اصفهانی زمستان ۹۵ استاد راهنما دکتر علی امامیان فر طراح بهنوش ارباب حجم دانلود ۳۱ مگابایت کد خرید ۰۱۱۸ شامل شیت با کیفیت: پرسپکتیو، پلان، نما، برش کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس. کلاس فوق در دو گروه دختران (۲۲ نفر ) و پسران (۱۳) نفر …

بیشتر بخوانید »
کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس 0119

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس ۰۱۱۹

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس ۰۱۱۹ کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس ۰۱۱۹ دانشگاه اشرفی اصفهانی زمستان ۹۵ استاد راهنما دکتر علی امامیان فر طراح شیرین امینی حجم دانلود ۶۱/۹ مگابایت کد خرید ۰۱۱۹ شامل شیت با کیفیت: پرسپکتیو، پلان، نما، برش کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس. کلاس فوق در دو گروه دختران (۲۲ نفر ) و پسران (۱۳) نفر …

بیشتر بخوانید »
کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس 01110

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس ۰۱۱۱۰

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس ۰۱۱۱۰ کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس ۰۱۱۱۰ دانشگاه اشرفی اصفهانی زمستان ۹۵ استاد راهنما دکتر علی امامیان فر طراح زهرا پهلوان حجم دانلود ۷/۲۸ مگابایت کد خرید ۰۱۱۱۰ شامل شیت با کیفیت: پرسپکتیو، پلان، نما، برش کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس. کلاس فوق در دو گروه دختران (۲۲ نفر ) و پسران (۱۳) نفر …

بیشتر بخوانید »
error: این محتوا غیرقابل کپی است