جمعه , 10 آذر 1402

بایگانی/آرشیو برچسب ها : برج مسکونی

طرح 2 ارشد پروژه برج مسکونی 001511

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۱۱

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۱۱ طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۱۱ ژوژمان بهار ۹۴ دانشگاه خوراسگان طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی معماری بلند مرتبه: شامل ۴ شیت با کیفیت عالی: (مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش). بابک سرور حجم دانلود ۵/۲۴ مگابایت کد خرید ۰۰۱۵۱۱ …

بیشتر بخوانید »
طرح 2 ارشد پروژه برج مسکونی 001512

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۱۲

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۱۲ طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۱۲ ژوژمان بهار ۹۴ دانشگاه خوراسگان طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی معماری بلند مرتبه: شامل ۵ شیت با کیفیت عالی: (مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش). مهسا حبیب پور حجم دانلود ۶۵/۹ مگابایت کد خرید …

بیشتر بخوانید »
طرح 2 ارشد پروژه برج مسکونی 001513

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۱۳

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۱۳ طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۱۳ ژوژمان بهار ۹۴ دانشگاه خوراسگان طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی معماری بلند مرتبه: شامل ۴ شیت با کیفیت عالی: (مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش). طراح: فرهاد فرهادی حجم دانلود ۴۷ مگابایت کد خرید ۰۰۱۵۱۳ …

بیشتر بخوانید »
طرح 2 ارشد پروژه برج مسکونی 001514

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۱۴

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۱۴ طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۱۴ ژوژمان بهار ۹۴ دانشگاه خوراسگان طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی معماری بلند مرتبه: شامل ۴ شیت با کیفیت عالی: (مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش). طراح: اذین نوذری حجم دانلود ۶۵/۹ مگابایت کد خرید …

بیشتر بخوانید »
طرح 2 ارشد پروژه برج مسکونی 001515

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۱۵

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۱۵ طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۱۵ ژوژمان بهار ۹۴ دانشگاه خوراسگان طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی معماری بلند مرتبه: شامل ۷ شیت با کیفیت عالی: (مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش). طراح: بنیامین عباسی حجم دانلود ۶۰/۲ مگابایت کد خرید …

بیشتر بخوانید »
طرح 2 ارشد پروژه میان مرتبه سازی 001519

طرح ۲ ارشد پروژه میان مرتبه سازی ۰۰۱۵۱۹

طرح ۲ ارشد پروژه میان مرتبه سازی ۰۰۱۵۱۹ طرح ۲ ارشد پروژه میان مرتبه سازی ۰۰۱۵۱۹ ژوژمان بهار ۹۴ دانشگاه خوراسگان طرح ۲ ارشد پروژه تعریف میشد: ایجاد شهرکی مسکونی در همجواری حبیب اباد اصفهان شامل ۵ شیت با کیفیت عالی: (مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش).  میترا نوربخش حجم …

بیشتر بخوانید »
error: این محتوا غیرقابل کپی است