دوشنبه , 28 خرداد 1403

بایگانی/آرشیو برچسب ها : طرح 1 معماری

طرح 1 معماری، پروژه خانه معمار

طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار

طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ژوژمان زمستان ۹۳ دانشگاه دولت اباد شامل شیت با کیفیت عالی: (رندر نما، پرسپکتیو، پلان و برش).خانه معمار طرح معماری ۱ طراح: امین حدادی حجم دانلود ۶/۸۰ مگابایت کد خرید ۰۰۱۱۱ استاد راهنما دکتر امامیان فر طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار.. خانه معمار از دسته های ساختمانهای مسکونی  دسته نخست …

بیشتر بخوانید »
طرح 1 معماری، پروژه خانه معمار 00112

طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۲

طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۲ ژوژمان زمستان ۹۳ دانشگاه دولت اباد خانه معمار طرح معماری ۱ طراح: علی ریزانه حجم دانلود ۳۳/۳ مگابایت کد خرید ۰۰۱۱۲٫ شامل شیت با کیفیت عالی: (رندر نما، پرسپکتیو، پلان و برش). استاد راهنما دکتر امامیان فر طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۲ خانه معمار از دسته های ساختمانهای مسکونی  دسته نخست ساختمانهایی کم …

بیشتر بخوانید »
طرح 1 معماری، پروژه خانه معمار 00113

طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۳

طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۳ طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۳ ژوژمان زمستان ۹۳ دانشگاه دولت اباد شامل شیت با کیفیت عالی: (رندر نما، پرسپکتیو، پلان و برش). خانه معمار طرح معماری ۱ طراح: مرتضی محمدی حجم دانلود ۴۲۴ کیلوبایت کد خرید ۰۰۱۱۳ استاد راهنما دکتر امامیان فر طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۳ خانه معمار …

بیشتر بخوانید »
طرح 1 معماری، پروژه خانه معمار 00114

طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۴

طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۴ طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۴ ژوژمان زمستان ۹۳ دانشگاه دولت اباد شامل شیت با کیفیت عالی: (رندر نما، پرسپکتیو، پلان و برش). خانه معمار طرح معماری ۱ طراح: علی تاکی حجم دانلود ۴۰/۹ مگابایت کد خرید ۰۰۱۱۴ استاد راهنما دکتر امامیان فر طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۴ خانه معمار …

بیشتر بخوانید »
طرح 1 معماری، پروژه خانه معمار 00115

طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۵

طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۵ طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۵ ژوژمان زمستان ۹۳ دانشگاه دولت اباد شامل شیت با کیفیت عالی: (رندر نما، پرسپکتیو، پلان و برش). خانه معمار طرح معماری ۱ طراح: پویا نظمی افشار حجم دانلود ۶۶۱ کیلوبایت کد خرید ۰۰۱۱۵ استاد راهنما دکتر امامیان فر طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۵ خانه معمار …

بیشتر بخوانید »
طرح 1 معماری، پروژه خانه معمار 00116

طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۶

طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۶ طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۶ ژوژمان زمستان ۹۳ دانشگاه دولت اباد شامل شیت با کیفیت عالی: (رندر نما، پرسپکتیو، پلان و برش). خانه معمار طرح معماری ۱ طراح: مهران سعادتیان مهر حجم دانلود ۱۶/۱ مگابایت کد خرید ۰۰۱۱۶٫ استاد راهنما دکتر امامیان فر طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۶ خانه …

بیشتر بخوانید »
طرح 1 معماری، پروژه خانه معمار 00117

طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۷

طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۷ طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۷ ژوژمان زمستان ۹۳ دانشگاه دولت اباد شامل شیت با کیفیت عالی: (رندر نما، پرسپکتیو، پلان و برش). خانه معمار طرح معماری ۱ طراح: امین گل قامت راد حجم دانلود ۵/۶۳ مگابایت کد خرید ۰۰۱۱۷٫ استاد راهنما دکتر امامیان فر طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۷ …

بیشتر بخوانید »
طرح 1 معماری، پروژه خانه معمار 00118

طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۸

طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۸ طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۸ ژوژمان زمستان ۹۳ دانشگاه دولت اباد شامل شیت با کیفیت عالی: (رندر نما، پرسپکتیو، پلان و برش). خانه معمار طرح معماری ۱ طراح: حمید غزالی حجم دانلود ۲۲/۷ مگابایت کد خرید ۰۰۱۱۸٫ استاد راهنما دکتر امامیان فر طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۸ خانه معمار از …

بیشتر بخوانید »
طرح 1 معماری، پروژه خانه معمار 00119

طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۹

طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۹ طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۹ ژوژمان زمستان ۹۳ دانشگاه دولت اباد شامل شیت با کیفیت عالی: (رندر نما، پرسپکتیو، پلان و برش). خانه معمار طرح معماری ۱ طراح: مهدی عباییان حجم دانلود ۳/۸۶ مگابایت کد خرید ۰۰۱۱۹ استاد راهنما دکتر امامیان فر طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۹ خانه معمار …

بیشتر بخوانید »
طرح 1 معماری، پروژه خانه معمار 001110

طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۱۰

طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۱۰ طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۱۰ ژوژمان زمستان ۹۳ دانشگاه دولت اباد شامل شیت با کیفیت عالی: (رندر نما، پرسپکتیو، پلان و برش). خانه معمار طرح معماری ۱ طراح: شایان قدوسی حجم دانلود ۲۴۳ کیلوبایت کد خرید ۰۰۱۱۱۰٫ استاد راهنما دکتر امامیان فر طرح ۱ معماری، پروژه خانه معمار ۰۰۱۱۱۰ خانه معمار …

بیشتر بخوانید »
error: این محتوا غیرقابل کپی است