شنبه , 2 تیر 1403

بایگانی/آرشیو برچسب ها : طرح 2 ارشد

طرح 2 ارشد پروژه برج مسکونی

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی معماری بلند مرتبه: استفاده از عنصر سایه گیری با توجه به وسعت کم سایت محل پروژه و اقلیم گرم و افتابی، مطالعات پژوهشی ضمیمه گردیده. شامل ۸ شیت با کیفیت عالی: (مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده …

بیشتر بخوانید »
طرح 2 ارشد پروژه برج مسکونی 00152

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۲

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۲ طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۲ طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی معماری بلند مرتبه: شامل ۵ شیت با کیفیت عالی و فولدر رندرها: (مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش). صفیه شریعتی حجم دانلود ۹۲/۷ مگابایت کد خرید ۰۰۱۵۲ استاد راهنما دکتر علی …

بیشتر بخوانید »
طرح 2 ارشد پروژه برج مسکونی 00153

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۳

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۳ طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۳ استفاده از فضاهای نیمه باز به گونه ایی که پروژه در دوحالت قابل اجرا است هم بصورت یک سازه مسکونی شهری هم ساختمان نیمه سبز اقلیمی طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی معماری بلند مرتبه: شامل ۶ شیت با کیفیت عالی: (مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو …

بیشتر بخوانید »
طرح 2 ارشد پروژه برج مسکونی 00155

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۵

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۵ طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۵ ژوژمان بهار ۹۴ دانشگاه خوراسگان طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی معماری بلند مرتبه: شامل ۴ شیت با کیفیت عالی: (مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش). بهاره رفعت پناه حجم دانلود ۸۹/۴ مگابایت کد خرید ۰۰۱۵۵ …

بیشتر بخوانید »
طرح 2 ارشد پروژه برج مسکونی 00156

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۶

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۶ طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۶ ژوژمان بهار ۹۴ دانشگاه خوراسگان طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی معماری بلند مرتبه: شامل ۵ شیت با کیفیت عالی: (مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش). سعید قدیری حجم دانلود ۱۵۹ مگابایت کد خرید ۰۰۱۵۶ …

بیشتر بخوانید »
طرح 2 ارشد پروژه برج مسکونی 00157

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۷

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۷ طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۷ ژوژمان بهار ۹۴ دانشگاه خوراسگان طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی معماری بلند مرتبه: شامل ۷ شیت با کیفیت عالی: (مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش). حورا عندلیب حجم دانلود ۵۴ مگابایت کد خرید ۰۰۱۵۷ استاد راهنما …

بیشتر بخوانید »
طرح 2 ارشد پروژه برج مسکونی 00158

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۸

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۸ طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۸ ژوژمان بهار ۹۴ دانشگاه خوراسگان طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی معماری بلند مرتبه: شامل ۴ شیت با کیفیت عالی: (مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش). احسان صالحی حجم دانلود۱۸/۸ مگابایت کد خرید ۰۰۱۵۸ استاد …

بیشتر بخوانید »
طرح 2 ارشد پروژه برج مسکونی 00159

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۹

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۹ طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۹ ژوژمان بهار ۹۴ دانشگاه خوراسگان طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی معماری بلند مرتبه: شامل ۵ شیت با کیفیت عالی: (مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش). سمیرا کلانتری حجم دانلود ۱۱۴ مگابایت کد خرید ۰۰۱۵۹ استاد …

بیشتر بخوانید »
طرح 2 ارشد پروژه برج مسکونی 001510

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۱۰

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۱۰ طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۱۰ ژوژمان بهار ۹۴ دانشگاه خوراسگان طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی معماری بلند مرتبه: شامل ۴ شیت با کیفیت عالی: (مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش). فربد کاظمی حجم دانلود ۵۶/۸ مگابایت کد خرید ۰۰۱۵۱۰ …

بیشتر بخوانید »
طرح 2 ارشد پروژه برج مسکونی 001511

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۱۱

طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۱۱ طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی ۰۰۱۵۱۱ ژوژمان بهار ۹۴ دانشگاه خوراسگان طرح ۲ ارشد پروژه برج مسکونی معماری بلند مرتبه: شامل ۴ شیت با کیفیت عالی: (مطالعات تصویری طبقه بندی شده، نقشه، پلان، رندر نما، پرسپکتیو ناظر و پرنده به سازه و برش). بابک سرور حجم دانلود ۵/۲۴ مگابایت کد خرید ۰۰۱۵۱۱ …

بیشتر بخوانید »
error: این محتوا غیرقابل کپی است