جمعه , 29 تیر 1403

بایگانی/آرشیو برچسب ها : طرح 4

طرح معماری 4 پروژه طراحی بیمارستان

طرح معماری ۴ پروژه طراحی بیمارستان

طرح معماری ۴ پروژه طراحی بیمارستان طرح معماری ۴ پروژه طراحی بیمارستان طرح معماری ۴ پروژه طراحی بیمارستان ژوژمان کلاس بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد طراح: معصومه نحوی شامل شیت با کیفیت عالی: (پلانها، برش، رندرهای نما، پرسپکتیو دیدی پرنده و ناظر) حجم دانلود ۱۸/۴ مگابایت کد خرید ۰۰۶۳۱ استاد راهنما: دکتر علی امامیان فر ژوژمان کلاس بهار ۹۳ دانشگاه دولت …

بیشتر بخوانید »
طرح معماری 4 پروژه طراحی بیمارستان 00632

طرح معماری ۴ پروژه طراحی بیمارستان ۰۰۶۳۲

طرح معماری ۴ پروژه طراحی بیمارستان ۰۰۶۳۲ طرح معماری ۴ پروژه طراحی بیمارستان ۰۰۶۳۲ طرح معماری ۴ پروژه طراحی بیمارستان ژوژمان کلاس بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد طراح: پریا جمشیدی شامل شیت با کیفیت عالی: (پلانها، برش، رندرهای نما، پرسپکتیو دیدی پرنده و ناظر) حجم دانلود ۸/۵ مگابایت کد خرید ۰۰۶۳۲ استاد راهنما: دکتر علی امامیان فر طرح معماری ۴ پروژه …

بیشتر بخوانید »
طرح معماری 4 پروژه طراحی بیمارستان 00633

طرح معماری ۴ پروژه طراحی بیمارستان ۰۰۶۳۳

طرح معماری ۴ پروژه طراحی بیمارستان ۰۰۶۳۳ طرح معماری ۴ پروژه طراحی بیمارستان ۰۰۶۳۳ طرح معماری ۴ پروژه طراحی بیمارستان ژوژمان کلاس بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد طراح: فخاری نیا شامل شیت با کیفیت عالی: (پلانها، برش، رندرهای نما، پرسپکتیو دیدی پرنده و ناظر) حجم دانلود ۲۰/۴ مگابایت کد خرید ۰۰۶۳۳ استاد راهنما: دکتر علی امامیان فر طرح معماری ۴ …

بیشتر بخوانید »
طرح معماری 4 پروژه طراحی بیمارستان 00634

طرح معماری ۴ پروژه طراحی بیمارستان ۰۰۶۳۴

طرح معماری ۴ پروژه طراحی بیمارستان ۰۰۶۳۴ طرح معماری ۴ پروژه طراحی بیمارستان ۰۰۶۳۴ طرح معماری ۴ پروژه طراحی بیمارستان ژوژمان کلاس بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد طراح: ارزو نصوحی شامل شیت با کیفیت عالی: (پلانها، برش، رندرهای نما، پرسپکتیو دیدی پرنده و ناظر) حجم دانلود ۲۸/۶ مگابایت کد خرید ۰۰۶۳۴ استاد راهنما: دکتر علی امامیان فر طرح معماری ۴ پروژه …

بیشتر بخوانید »
طرح معماری 4 پروژه طراحی بیمارستان 00635

طرح معماری ۴ پروژه طراحی بیمارستان ۰۰۶۳۵

طرح معماری ۴ پروژه طراحی بیمارستان ۰۰۶۳۵ طرح معماری ۴ پروژه طراحی بیمارستان ۰۰۶۳۵ طرح معماری ۴ پروژه طراحی بیمارستان ژوژمان کلاس بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد طراح: راضیه قربانی شامل شیت با کیفیت عالی: (پلانها، برش، رندرهای نما، پرسپکتیو دیدی پرنده و ناظر) حجم دانلود ۱۸/۱ مگابایت کد خرید ۰۰۶۳۵ استاد راهنما: دکتر علی امامیان فر طرح معماری ۴ …

بیشتر بخوانید »
طرح معماری 4 پروژه طراحی بیمارستان 00636

طرح معماری ۴ پروژه طراحی بیمارستان ۰۰۶۳۶

طرح معماری ۴ پروژه طراحی بیمارستان ۰۰۶۳۶ طرح معماری ۴ پروژه طراحی بیمارستان ۰۰۶۳۶ طرح معماری ۴ پروژه طراحی بیمارستان ژوژمان کلاس بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد طراح: زهرا مهدی پور شامل شیت با کیفیت عالی: (پلانها، برش، رندرهای نما، پرسپکتیو دیدی پرنده و ناظر) حجم دانلود ۲۳/۷ مگابایت کد خرید ۰۰۶۳۶ استاد راهنما: دکتر علی امامیان فر طرح معماری …

بیشتر بخوانید »
طرح معماری 4 پروژه طراحی بیمارستان 00637

طرح معماری ۴ پروژه طراحی بیمارستان ۰۰۶۳۷

طرح معماری ۴ پروژه طراحی بیمارستان ۰۰۶۳۷ طرح معماری ۴ پروژه طراحی بیمارستان ۰۰۶۳۷ طرح معماری ۴ پروژه طراحی بیمارستان ژوژمان کلاس بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد طراح: کسری دادخواه شامل شیت با کیفیت عالی: (پلانها، برش، رندرهای نما، پرسپکتیو دیدی پرنده و ناظر) حجم دانلود ۲۷/۶ مگابایت کد خرید ۰۰۶۳۷ استاد راهنما: دکتر علی امامیان فر طرح معماری ۴ پروژه …

بیشتر بخوانید »
طرح معماری 4 پروژه بیمارستان

طرح معماری ۴ پروژه بیمارستان

طرح معماری ۴ پروژه بیمارستان طرح معماری ۴ پروژه بیمارستان طرح معماری ۴ پروژه طراحی بیمارستان ژوژمان کلاس زمستان ۹۳ اموزش عالی نجف اباد طراح: رضا بهارلویی شامل شیت با کیفیت عالی: (پلانها، برش، رندرهای نما، پرسپکتیو دیدی پرنده و ناظر) دانلود فایل اصلی حجم دانلود ۲۶/۵ مگابایت کد خرید ۰۰۶۲۱ استاد راهنما دکتر علی امامیان فر منابع طرح معماری ۴ …

بیشتر بخوانید »
طرح معماری 4 پروژه بیمارستان 00622

طرح معماری ۴ پروژه بیمارستان ۰۰۶۲۲

طرح معماری ۴ پروژه بیمارستان ۰۰۶۲۲ طرح معماری ۴ پروژه بیمارستان ۰۰۶۲۲ طرح معماری ۴ پروژه طراحی بیمارستان ژوژمان کلاس زمستان ۹۳ اموزش عالی نجف اباد طراح: ملیحه میکلانی شامل شیت با کیفیت عالی: (پلانها، برش، رندرهای نما، پرسپکتیو دیدی پرنده و ناظر) حجم دانلود ۴/۷۸ مگابایت کد خرید ۰۰۶۲۲ استاد راهنما دکتر علی امامیان فر منابع طرح معماری ۴ پروژه بیمارستان …

بیشتر بخوانید »
طرح معماری 4 پروژه بیمارستان 00623

طرح معماری ۴ پروژه بیمارستان ۰۰۶۲۳

طرح معماری ۴ پروژه بیمارستان ۰۰۶۲۳ طرح معماری ۴ پروژه بیمارستان ۰۰۶۲۳ طرح معماری ۴ پروژه طراحی بیمارستان ژوژمان کلاس زمستان ۹۳ اموزش عالی نجف اباد طراح: امیر علی علیخانی شامل شیت با کیفیت عالی: (پلانها، برش، رندرهای نما، پرسپکتیو دیدی پرنده و ناظر) حجم  دانلود ۱/۵۲ مگابایت کد خرید ۰۰۶۲۳ استاد راهنما دکتر علی امامیان فر منابع طرح معماری …

بیشتر بخوانید »
error: این محتوا غیرقابل کپی است