شنبه , 2 تیر 1403

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقدمات طراحی

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس 0121

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۱ مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۱ دانشکاه کیسی کی یف زمستان ۱۳۸۶٫  دکتر امامیان فر طراح: بهار کی یف، حجم ۲۳/۲ مگابایت کد خرید ۰۱۲۱ شامل شیت با کیفیت: پرسپکتیو، پلان، نما، برش سرفصل درس مقدمات طراحی یک بود که بعد از  ۸ هفته تدریس ماحث مبانی نظری معماری، هفته اخر ترم پروژه ایستگاه …

بیشتر بخوانید »
مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس 0122

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۲

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۲ مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۲ ژوژمان بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد. استاد راهنما دکتر امامیان فر بهار ۹۳ موضوع: مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ژوژمان بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد. طراح: امید صیاد پیشه، حجم ۱۸/۳ مگابایت کد خرید ۰۱۲۲ شامل شیت با کیفیت: پرسپکتیو، پلان، نما، برش سرفصل درس مقدمات طراحی یک بود که …

بیشتر بخوانید »
مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس 0123

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۳

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۳ مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۳ ژوژمان بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد. استاد راهنما دکتر امامیان فر بهار ۹۳ موضوع: مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ژوژمان بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد. طراح: سعید علی اکبر خوندایی، حجم ۱۸/۱ مگابایت کد خرید ۰۱۲۳ شامل شیت با کیفیت: پرسپکتیو، پلان، نما، برش سرفصل درس مقدمات طراحی یک بود …

بیشتر بخوانید »
مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس 0124

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۴

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۴ مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۴ ژوژمان بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد. استاد راهنما دکتر امامیان فر بهار ۹۳ موضوع: مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ژوژمان بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد. طراح: پوریا بختیاری، حجم ۱۲/۳ مگابایت کد خرید ۰۱۲۴ شامل شیت با کیفیت: پرسپکتیو، پلان، نما، برش سرفصل درس مقدمات طراحی یک بود که بعد …

بیشتر بخوانید »
مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس 0125

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۵

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۵ مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۵ ژوژمان بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد. استاد راهنما دکتر امامیان فر بهار ۹۳ موضوع: مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ژوژمان بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد. طراح: سجاد منانی، حجم ۹/۶۴ مگابایت کد خرید ۰۱۲۵ شامل شیت با کیفیت: پرسپکتیو، پلان، نما، برش سرفصل درس مقدمات طراحی یک بود که بعد از …

بیشتر بخوانید »
مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس 0126

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۶

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۶ مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۶ ژوژمان بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد. استاد راهنما دکتر امامیان فر بهار ۹۳ موضوع: مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ژوژمان بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد. طراح: علی رضا فتاحی، حجم ۳/۳۷ مگابایت کد خرید ۰۱۲۶ شامل شیت با کیفیت:  پرسپکتیو، پلان، نما، برش سرفصل درس مقدمات طراحی یک بود که …

بیشتر بخوانید »
مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس 0127

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۷

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۷ مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۷ ژوژمان بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد. استاد راهنما دکتر امامیان فر بهار ۹۳ موضوع: مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ژوژمان بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد. طراح: مهدی فتح پور، حجم ۱۱/۹ مگابایت کد خرید ۰۱۲۷ شامل شیت با کیفیت:  پرسپکتیو، پلان، نما، برش سرفصل درس مقدمات طراحی یک بود که …

بیشتر بخوانید »
مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس 0128

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۸

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۸ مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۸ ژوژمان بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد. استاد راهنما دکتر امامیان فر بهار ۹۳ موضوع: مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ژوژمان بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد. طراح: بهزاد عابدی، حجم ۱۵/۹ مگابایت کد خرید ۰۱۲۸ شامل شیت با کیفیت:  پرسپکتیو، پلان، نما، برش سرفصل درس مقدمات طراحی یک بود که بعد …

بیشتر بخوانید »
مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس 0129

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۹

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۹ مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۹ ژوژمان بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد. استاد راهنما دکتر امامیان فر بهار ۹۳ موضوع: مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ژوژمان بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد. طراح: سعید جمالی، حجم ۱۳ مگابایت کد خرید ۰۱۲۹ شامل شیت با کیفیت:  پرسپکتیو، پلان، نما، برش سرفصل درس مقدمات طراحی یک بود که بعد از …

بیشتر بخوانید »
مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس 01210

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۱۰

مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۱۰ مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ۰۱۲۱۰ ژوژمان بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد. استاد راهنما دکتر امامیان فر بهار ۹۳ موضوع: مقدمات طراحی معماری ایستگاه اتوبوس ژوژمان بهار ۹۳ دانشگاه دولت اباد. طراح: ندا پهلوان، حجم ۱۲/۳ مگابایت کد خرید ۰۱۲۱۰ شامل شیت با کیفیت:  پرسپکتیو، پلان، نما، برش سرفصل درس مقدمات طراحی یک بود که بعد …

بیشتر بخوانید »
error: این محتوا غیرقابل کپی است