سه شنبه , 26 تیر 1403
بازسازی میدان عتیق و گره های ترافیکی

بازسازی میدان عتیق و گره های ترافیکی

بازسازی میدان عتیق و گره های ترافیکی

بازسازی میدان عتیق و گره های ترافیکی
بازسازی میدان عتیق و گره های ترافیکیدسترسی ها و گره های ترافیکی بافت پیرامون
غزل طرفه نژاد۱، علی امامیان فر۲
کنفرانس سالانه معماری، شهرسازی، جغرافیا و عمران موسسه رهجویان پایاشهر اترک. زمستان ۹۶
مقاله شامل فایل pdf میباشد، کد خرید ۳۳-۰۲ حجم دانلود ۶۷۵ کیلوبایت.

بازسازی میدان عتیق و گره های ترافیکی چکیده: یکپارچگی مفهومی است که در متون نظری با مفاهیمی همچون وحدت، هماهنگی، هم پیوندی اتصال و پیوستگی قرابت مفهومی دارد. همچنین یکی از مهمترین ویژگی های بافت تاریخی شهرهای با رشد ارگانیگ، به ویژه بافت تاریخی شهرهای با اقلیم گرم و خشک است که تحت تاثیر طرح های توسعه شهری قرار می گیرند. به عنوان نمونه طرح احیای میدان امام علی (ع) یکی از طرح های تاثیر گذار بر یکپارچگی بافت تاریخی اصفهان است. به منظور بررسی این تاثیر سوال پژوهشی حول چیستی معیارهای اصول هم پیوندی و اتصال در متون نظری و تجارب مختلف و چگونگی ارزیابی طرح ها بر اساس ان معیارها با استفاده از روش AHP شکل گرفت..

تاثیر بازسازی میدان عتیق با رویکرد شناخت

دسترسی ها و گره های ترافیکی بافت پیرامون

با استفاده از روش تحقیق بر پایه استدلال قیاسی و بررسی متون نظری و تجارب جهانی مشخص شد که اصول یکپارچگی در پنج دسته وحدت، هم پیوندی، اتصال، تخلخل، اصالت و اسیب پذیری قرار می گیرند. معیارها و زیر معیارهای اصل هم پیوندی و اتصال در مجموع ۱۲ معیار را در بر می گیرند که همه ی ان ها کیفی اند و از ساختار سلسله مراتبی بر خوردارند. به منظور ارزیابی طرح مورد نظر بر یکپارچگی بافت تاریخی، اصل هم پیوندی و اتصال، با شش معیار پیوند و اتصال شبکه دسترسی، پیوند و اتصال توده و فضا پیوند و اتصال بدنه فضای شهری و پیوندی و اتصال از طریق تراکم انتخاب شدند. این پژوهش با هدف بررسی میزان تطابق معیارهای طراحی جدید میدان عتیق با انچه اجرا شده صورت پذیرفته است.

AHP: ارزیابی اصل هم پیوندی و اتصال، طرح احیای میدان امام علی (ع)، فرایند تحلیل سلسله مراتبی
کلمات کلیدی:  میدان عتیق اصفهان، ساختار شهری، فضای عمومی و شهری، یکپارچگی

بازسازی میدان عتیق و گره های ترافیکی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 − شش =

error: این محتوا غیرقابل کپی است