سه شنبه , 26 تیر 1403
بررسی مولفه های معماری بومی و سنتی

بررسی مولفه های معماری بومی و سنتی

بررسی مولفه های معماری بومی و سنتی اقلیم

گرم و خشک در راستای اهداف معماری پایدار

( نمونه موردی بافت سنتی شهر یزد)

بررسی مولفه های معماری بومی و سنتی اقلیمبررسی مولفه های معماری بومی و سنتی
گرم و خشک در راستای اهداف معماری پایدار
( نمونه موردی بافت سنتی شهر یزد)
علیرضا برهان ۱ ، علی امامیان فر ۲
کنفرانس سالانه معماری، شهرسازی، جغرافیا و عمران موسسه رهجویان پایاشهر اترک. زمستان ۹۶
مقاله شامل فایل pdf میباشد، کد خرید ۳۱-۰۲ حجم دانلود ۲/۶۸ مگابایت.

بررسی مولفه های معماری بومی و سنتی چکیده بررسی و درک مفهوم پایـداری مبحـثی است که از سـال ۱۹۶۰ تـا کنون تـمام جـوامع را در بر گرفته و باعث فراهـم آوردن نگرشی نو به سبک زندگی بشر شده است . مبحث توسعه پایدار به دنبال راه حـلی برای حفظ و نگهداری از محیط زیست و در عین حال حفظ سطح کیفی زندگی در زمینه های فرهنگی ، اقتصادی و اجتـماعی می باشد ، در همین رابطه یـکی از مهمترین اهداف توسعه پایدار ، شهر ها هستند و همیـن  امر موجب شد، توسعه پایدار در زمینه شهر و محیط زیست شهری باعث ایجاد مفهوم معماری  پایدار شهری  شود..

از آنجایـی کـه شهرها به دلیل  تجمع و ارتباطـات مردمـی از عنـاصر مهـم معماری می باشند، اهـداف توسعه پایدار در آنها  می بایست دنبـال شود، پـس تدوین سیاسـت هایی در جـهت توسـعه پایـدار شهری ، امـری ضـروری به نظر می رسد . حال اگر به معماری گذشتگان خود نگاهی  اندازیـم در میابـیم کـه  معماری سنتی ایران چگونه به این  مفاهیم دست یافته است ، از این رو بـازخوانـی و هـمینطور بررسـی  اصـول معماری پایدار سنتی باعث شناخت ارزش های قابل تکرار می شود که می توان آنها در معماری معاصر و امروزی نیز تاثیر داد .

بررسی مولفه های معماری بومی و سنتی اقلیم

گرم و خشک در راستای اهداف معماری پایدار

( نمونه موردی بافت سنتی شهر یزد)

در مقاله حاضر به مفاهیمی چون توسعه پایدار و روش های دسیتابی به آن ، معمـاری پایدار ، بررسـی معماری پایدار سنتی در اقلیم گرم و خشک و همینطور چگونگی به کار گیری آنها در معماری امروزی می پردازیم. در این راستا بافت سنتی شهر یزد به دلیل استقرار در حاشیه کویر مرکزی  ایران (اقلیم گرم و خشک ) و معماری غنی شهری به عنوان نمونه مـوفق در دستیابی به معماری پایدار شهری مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

کلمات کلیدی : توسعه پایدار شهری ـ محیط زیست ـ بافت سنتی ـ اقلیم گرم و خشک

بررسی مولفه های معماری بومی و سنتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده − 1 =

error: این محتوا غیرقابل کپی است