چهارشنبه , 27 تیر 1403
تاثیر راهکار های اقلیم گرم و خشک

تاثیر راهکار های اقلیم گرم و خشک

تاثیر راهکار های اقلیم گرم و خشک در طراحی

مجموعه های فرهنگی اصفهان

(فرهنگسرای استاد فرشچیان)

تاثیر راهکار های اقلیم گرم و خشک در طراحی مجموعه هایتاثیر راهکار های اقلیم گرم و خشک
فرهنگی اصفهان (فرهنگسرای استاد فرشچیان)
سولماز السادات حسینی۱، علی امامیان فر۲
کنفرانس سالانه معماری، شهرسازی، جغرافیا و عمران موسسه رهجویان پایاشهر اترک. زمستان ۹۶
مقاله شامل فایل pdf میباشد، کد خرید ۲۹-۰۲ حجم دانلود ۴۸۶ کیلوبایت.

تاثیر راهکار های اقلیم گرم و خشک در طراحی مجموعه های فرهنگی اصفهان
(فرهنگسرای استاد فرشچیان ) چکیده:آب و هوا یکی از عوامل اثرگذار بر جنبه های
مختلف به خصوص در ساخت و معماری بنا میباشد که اگر بنا با شرایط آب و هوایی
هماهنگ باشد، هم باعث آرامش انسان میشود و هم کاهش مصرف انرژی را در پی خواهد داشت..

این پژوهش با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده
و به بررسی نقش اقلیم در تالار فرشچیان واقع در شهر اصفهان و همساز بودن آن با
شرایط آب و هوایی حاکم پرداخته شده است و بدین ترتیب پاسخ سوال تحقیق، مبنی
برچه عواملی بر طراحی فرهنگسرا در اقلیم گرم و خشک موثر هستند، داده شد و
همچنین در آخر پژوهش توصیه هایی برای تعادل بخشیدن به این عناصر در طراحی
فرهنگسرا داده شد و برای پژوهشگران آینده نیز پیشنهاداتی ارایه گردید.
کلیدواژه: اقلیم ، فرهنگسرا ، طراحی، تالار فرشچیان

تاثیر راهکار های اقلیم گرم و خشک در طراحی

مجموعه های فرهنگی اصفهان

(فرهنگسرای استاد فرشچیان)

مقدمه بدیهی است طراحی معماری فرهنگسرا که یک ساختمان عمومی محسوب میگردد در اقلیم های مختلف دارای شرایط خاص میباشد که موجب میشود نوع طراحی از نظر فرم و عملکرد متفاوت باشد. بنابراین یکی از مسائل مهم بشری آسایش محیطی است، به طوری که جامعه های بشری در محیط های مناسبتر تشکیل یافته اند.(محمّدی۱۳۹:۱۳۸۶).

خلق شرایط محیطی راحت و مطلوب زندگی و تأمین امنیّت ساکنین بنا از گزند شرایط نامساعد محیطی و جوی از اصول لاینفک معماری و ساختمان به شمار میرود.( مرادی۱:۱۳۸۶). یکی از ویژگیهای اساسی محیطهای شهری پایدار، سازگاری و هماهنگ بودن آنها با ویژگیهای اقلیم محلی است. بنابراین شناخت، درک و کنترل عوامل تأثیرات اقلیمی مناطق شهری پیشنیازهای اساسی برای طراحی معماری فضاهای شهری ازجمله فرهنگسراست که لازم است قبل از عملیاتی کردن طرحها و پروژه ها مورد توجه ویژه طراحان و برنامه ریزان قرار گیرد.

توجه به مسائل اقلیمی و عوامل مؤثّری که بر طراحی فرهنگسرا در اقلیم گرم و خشک تأثیر میگذارد، یکی از وجوه مهم در پایدارسازی طراحی معماری فرهنگسرا میباشد. شناخت عوامل مؤثّر در طراحی معماری فرهنگسرا در شرایط اقلیم گرم و خشک اوّلین خط دفاعی برای عوامل خارج بناست.(سلیقه۱۴۷:۱۳۸۳). امروزه همزیستی با شرایط طبیعی و اقلیمی، مبدّل به یکی از مهمترین تدابیر در معماری شده و طراحان را ملزم به رعایت اصول وقواعد خاصی در این زمینه میکند.(زندیه۲:۱۳۸۹). هدف از این تحقیق تعیین عوامل مؤثّر بر طراحی معماری فرهنگسرا از اقلیم گرم و خشک میباشد.

تاثیر راهکار های اقلیم گرم و خشک

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده + 1 =

error: این محتوا غیرقابل کپی است