دوشنبه , 28 خرداد 1403
تاثیر فرهنگ در طراحی معماري مسکونی

تاثیر فرهنگ در طراحی معماري مسکونی

تاثیر فرهنگ در فرایند طراحی معماري مسکونی

خانه هاي عهد صفویه نمونه موردي

خانه مارتا پیترز و خانه داوید.

تاثیر فرهنگ در طراحی معماري مسکونیتاثیر فرهنگ در طراحی معماري مسکونی
گردآورندگان :
۱ . پریسا عظیمی  ۲ . الهام عرشی  ۳ . دکتر امامیان فر
همایش منطقه ایی ارئه راهکارهای توسعه پایدار شهر و معماری ایرانی اسلامی دانشگاه ازاد شاهین شهر زمستان ۹۵
مقاله شامل فایل pdf میباشد، کد خرید۰۲۷ حجم دانلود ۵۱۲ کیلوبایت

تاثیر فرهنگ در طراحی معماري مسکونی خانه هاي عهد صفویه نمونه موردي خانه مارتا پیترز و خانه داوید. چکیده
ازآنجاییکه همیشه اعتقادات، ارزشها و هنجارهای اجتماعی حاکم بر جامعه درمعماری، هنر و شهرسازی بسیار تأثیرگذار بودده است، در این راستا هم معماری و هنر نیز یکی از مداردی که به احراز هدیت معندی انسان کمک نمدده است. در ایران صفویه دوره ایی بوده که با الهام گیری از ارزشها و اندیشههای فلسفی اسلامی بخصوص مذهب شیعه، زمینه ظهور مکتبی به نام مکتب اصفهان گردید که در تاریخ معماری ایران پس از اسلام بی نظیرترین سبک معماری در ایران به شمار میآید.

در این دوره کلیه آثار معماری دارای مضامین خاص عرفانی و فلسفی میباشند که بافرهنگ و معماری ایران قدیم عجین شده است واصل سادگی و سلسه مراتب فضاهای معماری در آن بهدقت رعایت شده است. این مقاله سعی بر آن دارد که  با بررسی و تحلیل فرهنگ و بررسی اثرات مبهم کنشهای آنها برمعماری به میزان تأثیر فرهنگ و آداب و رسوم یک منطقه برمعماری آن منطقه بپردازد و نشان دهد که یک معماری مطلوب و ماندگار تا چه میزان مرهون توجه به فرهنگ یک منطقه میباشد..

تاثیر فرهنگ در طراحی معماري مسکونی خانه هاي عهد صفویه

نمونه موردي خانه مارتا پیترز و خانه داوید

سؤالات –
نقش فرهنگ در معماری مسکونی به چه صورت میباشد؟
ویژگی معماری عصر صفوی چه بود؟
مصالح و سبک معماری صفویه خانه ها تا چه اندازه هماهنگ با شرایط محیطی است؟

روش تحقیق –
در تحقیق حاضر از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است و روش ابزار مورد استفاده تحقیق نیز از روش مطالعه کتابخانهای –
و بررسی اسناد و مدارک مکتوب، ضمن مراجعه به منابع و مأخذ مجدد و در دسترس و مطرح نمودن دیدگاههای مختلف و
تجزیه و تحلیل آنها، سعی شده وجوه ممکن مسئله مورد توجه قرار داده شود. (مقاله معماری اسلامی دوره صفوی).

تاثیر فرهنگ در طراحی معماري مسکونی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 5 =

error: این محتوا غیرقابل کپی است