پنج شنبه , 30 فروردین 1403
ساختمان های انرژی صفر

ساختمان های انرژی صفر معماری پایدار

ساختمان های انرژی صفر با رویکرد نگرش

معماری پایدار در پارک های علم و فناوری

ساختمان های انرژی صفر معماری پایدار
گردآورندگان : ۱٫ دکتر امامیان فر ۲ . شیما عربساختمان های انرژی صفر
کنفرانس ملی شهرسازی، معماری، عمران و محیط زیست پایاشهر زمستان ۹۵
مقاله شامل فایل pdf میباشد، کد خرید ۱۰-۰۲ حجم دانلود ۵۰۸ کیلوبایت

ساختمان های انرژی صفر با رویکرد نگرش معماری پایدار در پارک های علم و فناوری..
در دنیای امروز با توجه به محدود بودن منابع سوخت فسیلی ساختمانها،
صنایع و دیگر ارگانها به سمت استفاده از دیگر انرژیهای موجود در زمین مانند انرژی خورشیدی،
بادی، بیولوژیکی و آبی در راستای توسعه معماری پایدار حرکت نمودهاند.
لذا ایجاد ساختمانهای مدرن انرژی صفر نه تنها از طریق پیشرفت صورت گرفته در تکنولوژیها و تکنیکهای انرژی جدید و ساخت و ساز امکانپذیر شده است،
بلکه بوسیله تحقیقات دانشگاهی، پیشرفت قابل توجهای داشته است.
این تحقیقات اطلاعات دقیق عملکرد انرژی را در ساختمانهای قدیمی و آزمایشی جمع آوری میکنند.

ساختمان های انرژی صفر با رویکرد نگرش

معماری پایدار در پارک های علم و فناوری

در این راستا لازمه توسعه تحقیقات و آزمایش های مرتبط با این موضوع ایجاد محیطی همچون پارک های علم و فناوری، جهت رسیدن به این اهداف است.
پارک هاى علم و فناورى به عنوان واحدهای تحقیق و توسعه، می توانند خیلی از مشکلات موجود را از بین برده و به بهبود وضعیت و شرایط صنعت کشور بپردازند
و با توجه به اینکه پارک های علم و فناوری از مهمترین مؤلفه های یک نظام ملی نوآوری هستند،
لازم است توجه مناسبی به چگونگی ایجاد و توسعه آنها معمول گردد.

برای دستیابی به این هدف، یک پارک علمی با ایجاد انگیزش و مدیریت جریان دانش و فناوری در میان دانشگاهها،
مراکز پژوهش و توسعه، شرکتهای خصوصی و بازار، ایجاد و رشد شرکتهای متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرایندهای زایشی تسهیل مینماید.
هدف از این تحقیق نگرش به چگونگی عملکرد و معرفی ساختمان های انرژی صفر
در جهت توسعه پایدار و نقش پارک های علم و فناوری در تکامل توسعه و رشد این صنعت می باشد.

ساختمان های انرژی صفر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × پنج =

error: این محتوا غیرقابل کپی است