پنج شنبه , 30 فروردین 1403
طرح معماری ارشد طراحی خوابگاه دانشگاه

طرح معماری ارشد طراحی خوابگاه دانشگاه

طرح معماری ارشد طراحی خوابگاه دانشگاه

 ژوژمان زمستان ۹۳ خوراسگان

طرح معماری ارشد طراحی خوابگاه دانشگاه

طرح معماری ارشد طراحی خوابگاه دانشگاه

طرح معماری ارشد طراحی خوابگاه دانشگاه
طراحان: علی عشوریان، صالحیون و پیرزادهژوژمان زمستان ۹۳ خوراسگان
شامل ۳ شیت با کیفیت عالی: (طراحی خوابگاه برای برادران)، (طراحی خوابگاه برای خواهران)
(طراحی خوابگاه برای متأهلین)، (شیت نهایی پلان، نما، برش، تحلیل سایت، پرسپکتیو ها)
حجم دانلود ۳۲/۴ مگابایت کد خرید ۰۰۳۱۲

 استاد راهنما دکتر علی امامیان فر

طرح معماری ارشد طراحی خوابگاه دانشگاه. اگر طرح دروس طرح معماری ارشد را مطالعه کنیم بیشتر تاکید بر طراحیهای کمپک یا جامع میباشد، به گونه ایی ساده تر طراحهای جامع با عملکردهای متفاوت تا دانشجو فرایند یاد گرفته در مقطع لسانس را در قالبی کامل تر حتی مانند شرکتهای مشاوره اموزش ببیند. لذا طرح توسعه دانشگاه خوراسگان را به عنوان سر فصل موضوع انتخاب شد تا علاوه بر انگیزه، نزدیکی سایت باعث بررسی چالشهای طراحی در مجموعه شود و دانشجو با انگیزه فراوان ایده پردازی نماید. مشخصات طراحان همراه با پروژه ذکر شده

پروژه فضاهای اموزشی شاخه چهارم

شاخه چهارم: این ساختمانها از گروه ساختمانهای جامع میباشند مانند دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی که بیشتر در مقاطع ارشد و دکتری روش طراحی و تحقیق انها تدریس میگردد. گوناگونی عملکردها و رشته های تخصصی باعث می گردد تا طراح در اینگونه طراحی ها به خلاقیت کمتر توجه نماید و بیشتر به جنبه های علمی و حتی توسه اینده نگری توجه نماید. در این ساختمانهای بزرگ و چند عملکردی وظیفه طراح حل کردن کاربریهای مختلف در جهت ساختار اصلی دانشکده ها است که هدف اصلی انها امر اموزش به همراه پژوهش میباشد.

طرح معماری ارشد توسعه دانشگاه

با توجه به نیاز خوابگاه های مستقل و نبود ساختمانی تفکبک شده تصمیم به طراحی خوابگاهها شد. روند ایجاد سه ساختمان جدا از هم برای متأهلین، خواهران و برادران در مکانی جدای از فضاهای اموزشی در نظر گرفته شد تا با تفکیک جنسیتی محیط های خوابگاه داشجویی تعریف گردند.

طرح معماری ارشد طراحی خوابگاه دانشگاه

طرح معماری ارشد طراحی خوابگاه دانشگاه

طرح معماری ارشد طراحی خوابگاه دانشگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 + 9 =

error: این محتوا غیرقابل کپی است