سه شنبه , 1 خرداد 1403
طرح نهایی پروژه موزه موسیقی

طرح نهایی پروژه موزه موسیقی

طرح نهایی پروژه موزه موسیقی اهمیت پژوهش

طرح نهایی پروژه موزه موسیقی

طرح نهایی پروژه موزه موسیقی

طرح نهایی پروژه موزه موسیقی
موسسه اموزش عالی نجف اباد زمستان ۹۳
شامل:  (شیت با کیفیت عالی: رندر پرسپکتیو های دیدی انسان و پرنده، نماهای رندر شده فلت.
برش، پلان راندو شده، سایت پلان، کانسپت)، (فایلهای رساله pdf)، شیت های مطالعاتی با کیفیت عالی:
(تحلیل نمونه موردی داخلی و خارجی)، (تحلیل سایت و مکان یابی)، (اسیب شناسی فضایی و کالبدی نمونه موردی)
طراح: مژگان خسرویان. حجم دانلود ۲۴/۷ مگابایت کد خرید ۱۰-۰۰۴

استاد راهنما: دکتر علی امامیان فر

طرح نهایی پروژه موزه موسیقی. اهمیت پژوهش: معماري ايران، با تمام آنچه در پيدا و ناپيداي خويش براي گفتن داراست،
درونمايه‌هايي بسيار دارد كه نه تنها در درازناي دوره‌هاي آموزش دانشگاهي،
بلكه در ساليان سال هم، نمي‌توان به گونه‌اي رضايت‌بخش به حدي از شناخت درباره آن دست يافت..
از سويي، ورود به دوره حرفه‌اي زندگي هر معمار، در هركجاي دنيا،
هرگز نخواهد توانست به دور از شناختي پايه‌اي از معماري و پيشينه‌هاي آن در سرزمين مورد نظر آغاز گيرد.
هم از اين رو، بر آن گشتيم تا در اين دورانِ “گذار”، به آموختن اندك‌مايه‌اي ممكن، از هرآنچه ناآموخته بپردازيم.

طرح نهایی پروژه موزه موسیقی اسیب شناسی

از سوي ديگر، ناتواني‌هاي ناشي از شناخت كم و نابسنده اين هنر قدسي،
در معماري آميخته و نابسامان رايجِ روزها، به روشني پيداست.
بايد چاره‌اي انديشيده شود، تا بر اين چالشِ امروزه معماري ايران، چيره آييم.
بديهي‌ست كه پژوهش‌هايي ژرف‌كاوانه در اين راستا خواهند توانست اين خلأ بزرگ را از معماري ايران، بزدايند و در كمينة هَنايِش خويش، آن را تا حدي برطرف سازند.

فزون بر موارد يادشده، كمبود منابع مورد اطمينان، براي رفع نياز مطالعاتي و پژوهشي دانشجويان و دانش‌پژوهان، و نيز احساس بايستگي و نيازِ به شكل‌گيري همايش‌هايي كاوش‌گرايانه و حتي نقادانه ـ كه بدون شك در تبادل آخرين و نوپديدترين نهاده‌ها و دانسته‌هاي اقشار گونه‌گونِ پيوسته با معماري نيز ، بي‌تأثير نيست ـ خود دليلي ديگر براي پرداختن به طراحي مجموعه‌اي گشت كه سعي در برطرف‌سازي تمامي اين نيازها و كمينه‌ها داشته  و هم و غم خويش را نه تنها بر كنارزدنِ كمبودها و چالش‌هاي امروز، بلكه بر ايجاد شور و اشتياقي افزون براي كنكاش‌ها و پژوهش‌هايي ژرف بر هنر گران‌سنگ و پرمايه معماري ايران، براي فردا و فرداها نهد.

اشتياقي كه شايد بتواند از همان دوره‌هاي نخستينِ ورود انسان‌ها به زندگي فرهنگي و علميِ گروهي‌شان، تعيين‌كننده گذر آينده آنان از فضاي رازگون معماري باشد. اين است كه انديشه گفتماني تازه با قشري تازه و نوپا، جوانان و نوجوانان، و حتي كودكان، در اين راستا بر باياي پرداختن به چنين موضوعي تأكيد ورزيد.

طرح نهایی پروژه موزه موسیقی دلیل انتخاب موضوع

بدين‌گونه، به نظر رسيد كه “اَرسَن موزه معماري ايران”، مجموعه‌اي با دو پيكره اساسي نمايشي و پژوهشي، خواهد توانست در مرزِ توان، زمينه‌هايي را براي ژرف‌پويي و بررسي، و نيز شناختي راستين از معماري ايراني در راستاي پيش‌بْرد و پرورش مايه‌هاي غنيِ پيشيني آن فراهم آورد.

طرح نهایی پروژه موزه موسیقی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × چهار =

error: این محتوا غیرقابل کپی است