سه شنبه , 1 خرداد 1403
عدالت فضایی در پایداری و برخورداری شهر

عدالت فضایی در پایداری و برخورداری شهر

عدالت فضایی در پایداری و برخورداری شهر

(مناطق اصفهان)

عدالت فضایی در پایداری و برخورداری شهر (مناطق اصفهان)عدالت فضایی در پایداری و برخورداری شهر
گرد اورندگان: پدرام مطیعی، علی امامیان فر
کنفرانس سالانه معماری، شهرسازی، جغرافیا و عمران موسسه رهجویان پایاشهر اترک. زمستان ۹۶
مقاله شامل فایل pdf میباشد، کد خرید ۲۸-۰۲ حجم دانلود ۴۹۰ کیلوبایت.

عدالت فضایی در پایداری و برخورداری شهر  (مناطق اصفهان) چکیده: عدالت فضایی،
تبلور فضایی عدالت اجتماعی و بازتوزیع عادلانه فرصت ها، منابع و خدمات عمومی
در سکونتگاه های انسانی است و از مولفه های  پایداری و مبنای مطالعات جغرافیایی و برنامه
ریزی شهری می باشد. هدف این پژوهش، نهادینه شدن مفهوم عدالت فضایی، برابری
فرصت ها و پایداری اجتماعی در نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری با ارزیابی وضعیت
پایداری و برخورداری مناطق شهر اصفهان بر اساس شاخص های توسعه شهری و خدمات عمومی
و همچنین، بررسی تاثیر طرح های توسعه شهری در بازتوزیع خدمات عمومی و ارتقاء رتبه برخورداری مناطق شهر اصفهان می باشد..

عدالت فضایی در پایداری و برخورداری

شهر  (مناطق اصفهان)

روش تحقیق این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است که داده های اولیه تحقیق از آمارنامه شهر اصفهان و مطالعات طرح تفصیلی جدید این شهر استخراج شده و با استفاده از مدل ها ضریب جینی، Z-SCORE ,TOPSIS ,ENTROPY و در چارچوب اهداف، فرضیه ها و شاخص های تحقیق، تحلیل و ارزیابی شده و یافته های پژوهش با استفاده از نرم افزار ARC GIS بعد فضایی یافته و نتایج آن ارائه شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در وضعیت موجود، عدالت فضایی درتوزیع خدمات عمومی در مناطق شهر اصفهان مشاهده نمی شود و عمده مناطق شهری از نظر شاخص های توسعه و خدمات، کم   برخوردار می باشند در حالیکه بر اساس طرح تفصیلی پیشنهادی، این وضعیت یک گام ارتقاء می یابد و عمده مناطق شهری اصفهان در دسته نیمه برخوردار قرار می گیرند.

در مجموع به نظر می رسد که طرح تفصیلی پیشنهادی در بازتوزیع عادلانه خدمات عمومی در مناطق شهری اصفهان، فاصله زیادی داشته و منتج به پایداری و برخورداری مناطق شهری نمی شود اما به ارتقاء نسبی وضعیت موجود کمک نموده و حالت متعادل تری ایجاد خواهد داشت.

واژگان کلیدی: عدالت فضایی، پایداری، برخورداری، طرح های توسعه شهری، اصفهان.

عدالت فضایی در پایداری و برخورداری شهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک + هشت =

error: این محتوا غیرقابل کپی است