سه شنبه , 28 فروردین 1403
فرهنگسرای آموزشی آسایشی سالمند

فرهنگسرای آموزشی آسایشی سالمند

فرهنگسرای آموزشی آسایشی سالمند

فرهنگسرای آموزشی آسایشی سالمند

فرهنگسرای آموزشی آسایشی سالمند

فرهنگسرای آموزشی آسایشی سالمند
پروژه طرح نهایی اموزش عالی نجف اباد زمستان ۹۳
شامل:  (شیت با کیفیت عالی: رندر پرسپکتیو های دیدی انسان و پرنده، نماهای رندر شده فلت.
برش، پلان راندو شده، سایت پلان، کانسپت)، (فایلهای رساله pdf)، شیت های مطالعاتی با کیفیت عالی:
(ایجاد جامعه اماری)، (تحلیل نمونه موردی داخلی و خارجی)، (روند شکل گیری کانسپت)، (تحلیل سایت و مکان یابی)
طراح: نسیم دهقانی ناژوانی حجم دانلود ۴۹/۲ مگابایت کد خرید ۰۰۴۰

استاد راهنما: دکتر علی امامیان فر

پروژه طرح نهایی

فرهنگسرای آموزشی آسایشی سالمند پروژه طرح نهایی اهمیت پژوهش سالمندان قشری ازجامعه هستندکه شایدکمتر موردتوجه قرارگیرنددرصورتی که آنهانیازمندتوجه آسایش وآرامش بیشتری هستند.

همین طور باتوجه به مشکلات موجود درسطح جامعه وعدم توجه درخورسالمندان وگاهأ رسازای آنها بدون توجه به نیازهایشان و نیز نادیده گرفتن حقوق آنها ونیازهای روحی وعاطفی آنها در جامعه نیاز وضرورت پرداختن به این موضوع جهت رفع یکسری از نیازهای آنها به عنوان قشر فرامش شده جامعه احساس می شود..

کمبودها وعواملی که ممکن است باعث به وجودآمدن خانه سالمندان شود:
درکشورما که هنوز پیوندهای عاطفی ،سنت های فرهنگی و باورهای دینی و پیوستهای خانوادگی به سستی نشسته است
مردم به گونه ایی همگانی کهن سال خود را دوست دارند به آنان ارج می نهند
برای تجربه سالخوردگان وپختگی رای واندیشه والای آنان جایگاه ویژه ایی قائل اند در حالی که جامعه ما وجود سراهای سالمندی را آن گونه که در جوامع سرمایه داری غرب معمول است پذیرا نیست .

ولی سالمندانی وجود دارند که در شرایط اجتماعی خاص قرار می گیرند و اجبار زندگی در سراهای سالمندان را می پذیرد که این شرایط شامل موارد زیر است:
۱-افرادی که وابسته گان نزدیک ویا ارتباطات اجتماعی ندارند
۲-خانوادهایی که از نظر مالی قادر به حمایت از سالمند خود نیستند
۳-ناکافی بودن ونامناسب بودن وسایل و لوازم سالمندان برای زیست مستقل
۴-سالمندانی که ساختار زندگی مستقل اند و نمی توانند با فرزندان خود زندگی کنند

فرهنگسرای آموزشی آسایشی سالمند

پروژه طرح نهایی اهداف تحقیق

تحقیق شامل بررسی وتحلیل فضایی برای آسایش واستراحت درمانی افرادسالمند بوده باتوجه به مطالعات وتحقیقاتی که دررساله فوق ذکرشده به این نتیجه رسیدیم اکثرخانه های سالمندان فعلی درشهرستان های بزرگ مانندتهران واصفهان دارای فضای آسایش و درمان می باشد،امافضایی معماری به نام توسعه تجربیات سالمنددرهیچ یک ازاین گونه ساختمان هاتاکنون مشهودنشده است.تحقیق فوق درآمدی است برایجادفرهنگسرای سالمندتاعلاوه بردرمان ونگهداری ازاین افراد تجربیات آنان نیزتوسعه وترویج بیشتری پیداکند.

فرهنگسرای آموزشی آسایشی سالمند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × یک =

error: این محتوا غیرقابل کپی است