سه شنبه , 1 خرداد 1403
مطالعات طراحی دانشگاه رویکرد پایداری

مطالعات طراحی دانشگاه رویکرد پایداری علمی

مطالعات طراحی دانشگاه رویکرد پایداری علمی

مطالعات طراحی دانشگاه رویکرد پایداری علمی

مطالعات طراحی دانشگاه رویکرد پایداری

طرح ۱ ارشد پروژه طراحی دانشگاه ژوژمان بهار

۹۵ دانشگاه ازاد دولت اباد

موضوع: مطالعات طراحی دانشگاه رویکرد پایداری علمی
گروه D : موضوع: توسعه دانشگاه دولت اباد با رویکرد پایداری علمی
طرح ۱ ارشد پروژه طراحی دانشگاه ژوژمان بهار ۹۵ دانشگاه ازاد دولت اباد
شامل ۴ شیت با کیفیت عالی ۱۰۰ در ۷۰ cm: (مطالعان پایه کلیات پژوهش)،
(تحلیل نمونه های موردی)، (اسیب شناسی نمونه های مشابه)، (معرفی بستر پژوهش و مکان یابی محل طراحی)،
طراحان مهندسین: سحر خاطری، محمرضا صفاری پور، رعنا شمشیری و فرشید ابراهیم زاده. حجم دانلود ۲۹ مگابایت کد خرید ۰۰۳۶۱۶

استاد راهنما: دکتر علی امامیان فر

مطالعات طراحی دانشگاه رویکرد پایداری علمی. اولین دوره کارشاسی ارشد این واحد بود
به همین خاطر در انتخاب استاد تا حدود زیادی ازادی وجود داشت. یک طرح درس شورایی به
مناقصه گذاشته شد، اساتید پورهمایون، جمشیدی و دکتر کاراحمدی نظریه های مبانی بسیار
مفیدی پیرامون محورهای طرح درس فوق ارائه نمودند. تصمیم گرفته شد بعد از چندین جلسه
با اساتید فوق بخشی هایی از سایت خود دانشگاه دولت اباد با رویکدهای متفاوت، مانند
توسعه علمی در قالب طرح درس برای دانشجویان تشریح گردد. ۴ شاخه دانشجو هر شاخه یک
استاد، سرانه کلی ۶۰ نفر، گروههای سه الی چهار نفره، هر گروه رویکرد خاص مربوط به خود را پیگیری می نمودند.

طرح ۱ ارشد پروژه طراحی دانشگاه طرح درس

فاز اول: شامل تحقیقات میدانی برداشتهای اولیه و دسته بندی مطالعات تصویری در قالب شیت یا پاور می باشد، در این بخش کار گروهی از الزامات این فاز تعریف میشود.
فاز دوم: چگونگی شکل گیری کانسپت با توجه به اطلاعات دسته بندی شده در فاز قبل و رویکرد کانسپت فوق در اینده دانشگاه به صورت شخصی و ارائه ژوژمان تشریح گردید. که این نیز خود باعث حس وحدت و رقابت در ادامه کار برای دانشجویان شد.
فاز سوم: مربوط به طراحی میباشد که برای هر دانشجو یک ساختمان اموزشی با زیر بنا حداقل ۳۰۰۰ متر مربع و حداکثر ۵۰۰۰ متر مربع با توجه به اطلاعات دسته بندی شده گروه و کانسپتهای ارائه شده توسط خود شخص میباشد.

پروژه های فوق یاداور کار گروهی مشترک به همراه برنامه ریزی منظم و اجرا منظم ان میباشد، امید است بخشی از معماری اموزشی و اموزش پایدار در این ژوژمان به نمایش گذاشته شده باشد.

مطالعات طراحی دانشگاه رویکرد پایداری

مطالعات طراحی دانشگاه رویکرد پایداری

مطالعات طراحی دانشگاه رویکرد پایداری

مطالعات طراحی دانشگاه رویکرد پایداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × دو =

error: این محتوا غیرقابل کپی است