سه شنبه , 28 فروردین 1403
مطالعات پروژه طراحی دانشکده معماری

مطالعات پروژه طراحی دانشکده معماری

مطالعات پروژه طراحی دانشکده معماری

مطالعات پروژه طراحی دانشکده معماری

مطالعات پروژه طراحی دانشکده معماری

طرح ۱ ارشد پروژه طراحی دانشگاه ژوژمان بهار

۹۵ دانشگاه ازاد دولت اباد

موضوع: مطالعات پروژه طراحی دانشکده معماری
گروه A : موضوع: توسعه دانشکده معماری در مقطع پایه (لیسانس و فوق دیپلم).
طراحان مهندسین: مژگان خسرویان، نفیسه ابراهیمیان، میترا کلاهدوزان و الهام داوری.
شامل ۹ شیت با کیفیت عالی ۸۰ در ۱۲۰ cm: (مطالعان پایه و کلیات پژوهش و تحلیل اماری)،
(ایجاد برنامه ریزی فیزیکی).(اسیب شناسی نمونه های موردی)، (معرفی بستر پژوهش)،
 (روند شکل گیری کانسپت)، حجم دانلود ۱۳۳ مگابایت کد خرید ۰۰۳۶۱

استاد راهنما: دکتر علی امامیان فر

مطالعات پروژه طراحی دانشکده معماری. اولین دوره کارشاسی ارشد این واحد بود
به همین خاطر در انتخاب استاد تا حدود زیادی ازادی وجود داشت. یک طرح درس شورایی به
مناقصه گذاشته شد، اساتید پورهمایون، جمشیدی و دکتر کاراحمدی نظریه های مبانی بسیار
مفیدی پیرامون محورهای طرح درس فوق ارائه نمودند. تصمیم گرفته شد بعد از چندین جلسه
با اساتید فوق بخشی هایی از سایت خود دانشگاه دولت اباد با رویکدهای متفاوت، مانند
توسعه علمی در قالب طرح درس برای دانشجویان تشریح گردد. ۴ شاخه دانشجو هر شاخه یک
استاد، سرانه کلی ۶۰ نفر، گروههای سه الی چهار نفره، هر گروه رویکرد خاص مربوط به خود را پیگیری می نمودند.

طرح ۱ ارشد پروژه طراحی دانشگاه طرح درس

فاز اول: شامل تحقیقات میدانی برداشتهای اولیه و دسته بندی مطالعات تصویری در قالب شیت یا پاور می باشد، در این بخش کار گروهی از الزامات این فاز تعریف میشود.
فاز دوم: چگونگی شکل گیری کانسپت با توجه به اطلاعات دسته بندی شده در فاز قبل و رویکرد کانسپت فوق در اینده دانشگاه به صورت شخصی و ارائه ژوژمان تشریح گردید. که این نیز خود باعث حس وحدت و رقابت در ادامه کار برای دانشجویان شد.
فاز سوم: مربوط به طراحی میباشد که برای هر دانشجو یک ساختمان اموزشی با زیر بنا حداقل ۳۰۰۰ متر مربع و حداکثر ۵۰۰۰ متر مربع با توجه به اطلاعات دسته بندی شده گروه و کانسپتهای ارائه شده توسط خود شخص میباشد.

پروژه های فوق یاداور کار گروهی مشترک به همراه برنامه ریزی منظم و اجرا منظم ان میباشد، امید است بخشی از معماری اموزشی و اموزش پایدار در این ژوژمان به نمایش گذاشته شده باشد.

مطالعات پروژه طراحی دانشکده معماریمطالعات پروژه طراحی دانشکده معماریمطالعات پروژه طراحی دانشکده معماری

مطالعات پروژه طراحی دانشکده معماریمطالعات پروژه طراحی دانشکده معماریمطالعات پروژه طراحی دانشکده معماری

مطالعات پروژه طراحی دانشکده معماریمطالعات پروژه طراحی دانشکده معماریمطالعات پروژه طراحی دانشکده معماری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 + سیزده =

error: این محتوا غیرقابل کپی است