شنبه , 2 تیر 1403
معماری مدرن Modern Architecture

معماری مدرن Modern Architecture

معماری مدرن Modern Architecture

معماری مدرن Modern Architecture تحقیقات انجام شده در این زمینه:
استاد راهنما دکتر علی امامیان فر

معماری مدرن گرداورندگان سمانه سنایی، فاطمه صالحی، فرزانه زرین نگار، زمستان ۹۵معماری مدرن Modern Architecture
دانشگاه اشرفی اصفهانی، دانلود پاور پوینت حجم ۲۰/۹ مگابایت کد خرید ۱-۱۱-۰۴

.

تاثیر سبک معماری مدرن غرب برمعماری ایران (۱۹۵۰-۱۹۸۰میلادی) ارائه دهنده :معماری مدرن Modern Architecture
مجید صفاری زمستان ۹۶ دانشگاه ازاد اسلامی واحد نطنز دانلود پاور پوینت حجم ۲۸/۹
مگابایت  کد خرید ۲-۱۱-۰۴

.

معماری مدرن تندیس گرایی ارائه دهنده : بهروز فردی پور زمستان ۹۶ دانشگاه ازادمعماری مدرن Modern Architecture
اسلامی واحد نطنز دانلود پاور پوینت حجم دانلود ۳/۸۸ مگابایت کد خرید ۳-۱۱-۰۴

 

۱- مدرن اولیه دوره معماري مدرن اوليه از نيمه

دهه ۱۸۸۰تا اوايل جنگ جهاني اول يعني سال ۱۹۱۴ بود
در تشریح معماری مدرن مانند دیگر سبکها جرقه های اولیه نسبت به تاریخ وقوع و حوضه نفوذ بررسی میگردد:
۱-۱مکتب شیکاگو بين سال هاي ۵-۱۸۳۳ ساخت. ساختمان شانزده طبقه بلوك مانودناك بين سال هاي   ۹۱-۱۸۸۹
۱-۲مکتب هنر نو ۱۸۸۰ آغاز شد. سپس این سبک در زمینه های دیگر هنر های تزئینی همچون گرافیک ،نقاشی ،طراحی داخلی، پیکر تراشی وحتی عکاسی ظهور نموده است..
در معماری این سبک از اوایل دهه ۱۸۹۰ تا ۱۹۱۰ ادامه داشت.
۱-۳مکتب فوتوریسم وبعد از جنگ جهاني اول ظهور كرد ۱۹۱۸

۲-مدرن متعالی بين دو جنگ جهاني اول ودوم

دههاي ۲۰و۳۰ ميلادي در اروپا و در امريكا مطرح والتر گروپيوس وكوربوزيه
۲-۱ معماری ارگانیک معماري ارگانيك در امريكا در قرن ۱۹ توسط فرانك فرنس ولويي ساليوان شكل گرفت
اوج شكوفايي اين نظريه را مي توان در نيمه قرن اول بيستم در نوشتارهاي فرانك لوید رایت مشاهده كرد.
۲-۲ باهاوس مدرسه معماری که از سال ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۳ فعالیت می کرده است.
۲-۳ سبک بین الملل سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰میلادی در اروپا و آمریکا پایه‌گذاری گردید.

معماری مدرن Modern Architecture

این اصطلاح، از عنوان یکی از کتاب‌های هنری-راسل هیچکاک و فیلیپ جانسون که برای ثبت
اطلاعات برگزاری نمایشگاه هنر معماری مدرن که در موزههنرهای مدرن شهر نیویورک در سال ۱۹۳۲ نوشته شده بود
و ویژگی‌های مدرنیسم را در سرتاسر جهان بر اساس ویژگی‌های مشترک شناسایی و تعریف و طبقه بندی می‌کرد
که نتیجه آن تمرکز بیشتر بر ویژگی‌های سبک شناسی هنر مدرن بود، ریشه گرفته‌است.
۲-۳ کانستراکتیویسم مدرن در بين دوجنگ جهاني بود.خاستگاه اين معماري شوروي بود.

۳- مدرن متاخر اوایل دهه ی۷۰ محسوب کرد

در این دوران معماران بزرگی همچون رایت ،لوکوربوزیه،گروپیوس و وندروهه زنده بودند .
با پایان جنگ جهانی و نیاز شدید به ترمیم خرابی های جنگ و تولید انبوه ساختمان، گرایش به سمت معماری مدرن افزایش یافت.
لذا استفاده از تکنولوژی روز، مصالح مدرن، پیش ساختگی، عملکرد گرایی و دوری از سبکهای پر زرق و برق تاریخی مورد توجه قرار گرفت.
در این دوره معماری مدرن به عنوان تنها سبک مهم و آوانگارد در غرب مطرح شد و دامنه نفوذ آن به صورت یک سبک جهانی در اقصا نقاط گیتی گسترش یافت.
معماری مدرن، اعتقاد شدیدا قدرت یافته به ترقی خواهی صنعت است
و ترجمان اش به سبک بین المللی خالص و سفید ( یا دسته کم زیبایی ماشینی ) با هدف دگرگون ساختن جامعه هم در حساسیت اش و هم در ساختار اجتماعی اش.

می توان مدرنیسم را نخستین واکنش فکری بزرگ نسبت به بحران اجتماعی و فروپاشی دین مشترک دانست.
همان طور که پیش تر بیان شد آغاز مدرنیسم را می توان از رئالیسم یا مکتب شیکاگو دانست که به راسیونالیسم ( سبک جهانی)
و بعد با هاوس و سپس به آن چیزی که ما مدرنیسم می نامیم ختم می شود،
که یک دوره پنجاه ساله  را در بر می گیرد (۱۹۲۰-۱۹۷۰). که نمونه شاخصی از آثار معماری رایت که به سبک مدرن اجرا شده است
ساختمان موزه گوگنهایم او در نیویورک و خانه آبشار در پنسیلولنیا است.

معماری مدرن Modern Architecture

یکی از مظاهر مدرن و اندیشه های تازهای که در ذهن بسیاری از روشنفکران و صاحبنظران و از جمله رایت را هنگامی که وی به کار آغاز کرد
به خود خوانده بود، مظاهر مدرن که البته جنبه های گوناگون داشت ودارد.
در پذیرفتن و به کار گرفتن پاره ای از این مظاهر، رایت تا اندازه ای محتاط بود.
به عنوان مثال وی تا سالیان دراز بتن مسلح و پولاد را که مواد ساختمانی جدید و مورد استفاده در معماری مدرن بودند
به کار نگرفت و در ساختمانهای مسکونی ترجیح داد تا از چوب استفاده کنند.

که در روزگار وی، مانند حال حاضر، بتن و فولاد ساخت تقریبا نود درصد ساختمانهای مسکونی ایالات متحد را بوجود می آورد.
به طور کلی رایت نسبت به تمدن ماشینی که بیش از هر جا در ایالات متحد در حال توسعه بود چندان خوش بین نبود.
وی زندگی مدرن و اجتماع در شهرهای پر جمعیت را مذموم و برای زندگی آدمی خطر ناک می داند.

معماری مدرن Modern Architecture مشخصات بنیادین مدرنیسم:

۱- تداوم عناصر التقاطی ناشی از روش های تاریخی قرن نوزدهم.
۲- توجه به اهمیت کاربری مصالح خصوصا آجر در رابطه با کیفیت های سازه ای عناصر تزئینی.
۳- گرایش به طراحی لوازم از طراحی سرامیک و دست گیره ها گرفته تا طرح آسانسور و اثاثیه منزل.
۴- استفاده از شیوه دورنمایی به مثابه عناصر ساختاری وابسته به روش های سازه ای همچنین طرح های خیالی مورد توجه قرار گرفت.

یکی از خصوصیات متعدد معماری مدرن این بود که در ساختمان ها ماهیت مصالح ساختمانی مورد توجه قرار گرفت
و این مصالح به صورت طبیعی خود تا آنجا که ممکن بود دست نخورده و بدون پوشش و پرده در ساختمان بکار گرفته شدند،
چون استفاده از تزئینات در معماری را کهنه پرستی و ظاهر سازی دانسته و چنین اعلام شد
که به جلوه آوردن ماهیت مصالح که به صورتی طبیعی، نه ساختگی و مصنوعی، به غنای معماری بیفزایتد مورد توجه قرار گرفت.

معماری مدرن Modern Architecture

نخستین آگهی (اعلامیه) مهم بین‌المللی معماری نوین، وایسنهوف در اشتوتگارت  –۱۹۲۷- در واقع نمایشگاهی با عنوان «سکونتگاه» بود.
نیازمند منبع جنبش مدرن با در نظر گرفتن سکونتگاه به عنوان نقطه عطف، سلسله مراتب سنتی کارهای ساختمانی را دگرگون کرد.
کلیسا و قصر، به عنوان مهم‌ترین کارهای گذشته، اهمیت خود رااز دست دادند.

از آن زمان به بعد موسسات عمومی دولتی، «توسعه» خانه را مورد توجه قرار دادند.
موجب همین امر نوعی نگرش دموکراتیک جدید، بر پایهٔ ساختار دنیای نوین پدید آمد.
بارها پیشگامان معماری مدرن تازگی جهان مدرن را یادآور شدند،
و تأکید کردند که اکنون معماری نمی‌تواند با فرم‌های گذشته به کار رود.
در این باره، شعار لو کوربوزیه بسیار شناخته شده‌است:

«عصر مهمی آغاز شده‌است. روحیه جدیدی به وجود آمده… سنت‌ها و رسوم باعث سرکوب معماری شده‌اند.
«سبک‌ها» دروغ اند… عصر متعلق به ما، و سبک متعلق به آن، روز به روز معین می‌شوند.»
و میس ون در روهه می‌افزاید:«نه دیروز، نه فردا، بلکه فرم را تنها در همین اامروز می‌توان معین ساخت.»
این عقیده که بیان شد بی‌توجه به عقاید سیاسی بود،
گرچه هر دو با نگرشی ریشه‌ای با یکدیگر پیش می‌رفتند.

هانس مه یر مارکسیست در مقاله‌ای با عنوان «دنیای نوین» نوشت:
«هر عصری فرم جدید خود را می‌طلبد. هدف ماست که به دنیای جدید،
شکلی جدید با معانی امروز بدهیم. اما دانش ما از گذشته باری است
که بردوش ما سنگینی می‌کند…» نتیجه آنکه، معماری باید از نو دست به‌کار شود
«انگار هرگز پیش از این نبوده‌است»،
و این هدفی است که پیش از این درباره آغاز قرن مطرح نشده بود.
معماری مدرن Modern Architecture

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 1 =

error: این محتوا غیرقابل کپی است