دوشنبه , 3 اردیبهشت 1403
معماری هم سازبا اقلیم روستای نصرآباد

معماری هم سازبا اقلیم روستای نصرآباد

معماری هم سازبا اقلیم روستای نصرآباد

بارویکرد پیوند معماری با طبیعت

معماری هم سازبا اقلیم روستای نصرآبادمعماری هم سازبا اقلیم روستای نصرآباد
بارویکرد پیوند معماری با طبیعت
گرد اورندگان: بهنوش تقی یار، علی امامیان فر
کنفرانس سالانه معماری، شهرسازی، جغرافیا و عمران موسسه رهجویان پایاشهر اترک. زمستان ۹۶
مقاله شامل فایل pdf میباشد، کد خرید ۲۷-۰۲ حجم دانلود ۶۱۵ کیلوبایت.

چکیده: معماری هم سازبا اقلیم روستای نصرآباد اقليم و شرايط آب و هوايي نقش بسيار
مهمي را در زندگي انسان ها ايفا مي کنند. اين نقش در طراحي خانه ها و بناها و شکل
دهي به سکونتگاه هاي انسان ها بسيار بارز مي باشد. اين تحقيق به دنبال بررسي
چگونگي تطبيق معماري و اقليم در روستای نصرآباد و چگونگي توجه به شرايط آب و هوايي
در ايجاد خانه هاي این روستا مي باشد. براي انجام اين تحقيق از داده هاي اقليمي
شهر کاشان در يک دوره ۳۰ ساله استفاده شده است..

روش انجام اين تحقيق توصيفي- تحليلي و بررسي خانه هاي شهر کاشان مي باشد. نمودار بيوکليماتيک ساختماني گيوني نشان مي دهد، شرايط بيوکليماي ساختماني روستای نصرآباد در ماه هاي ژانويه، فوريه و دسامبر خارج از محدوده H قرار دارد و در اين شرايط براي ايجاد شرايط آسايش حرارتي در داخل ساختمان ها نياز به استفاده از وسايل گرمازا مي باشد.

معماری هم سازبا اقلیم روستای نصرآباد

بارویکرد پیوند معماری با طبیعت

در ماه جولاي با توجه به بالا بودن دماي هوا و نبود رطوبت در هوا، براي ايجاد شرايط مطلوب آسايشي در داخل بناها نياز به تزريق رطوبت از طريق وسايل مکانيکي مانند کولر آبي مي باشد. در اين ماه شرايط بيوکليمايي داخل بناها در محدوده EC در ديگر ماه هاي سال با استفاده از مصالح مناسب و رعايت اصول طراحي اقليمي مي توان، شرايط اقليمي و محيطي را با توجه به آسايش حرارتي انسان در داخل ساختمان ها تنظيم نمود. به طور کلي با بررسي ويژگي هاي طراحي چند خانه در روستای نصرآباد نشان داد که استفاده از شرايط محيطي براي ايجاد آسايش در داخل بناها از اهداف مهم طراحي بوده و هر يک از اجزاي ساختمان به نوعي همساز با شرايط اقليمي مي باشد.

واژه های کلیدی:اقلیم، بيوکليماتيک، شرایط محیطی، آسایش

معماری هم سازبا اقلیم روستای نصرآباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 + 11 =

error: این محتوا غیرقابل کپی است