پنج شنبه , 30 فروردین 1403
پایان نامه هتل رویکرد اقلیم اصفهان

پایان نامه هتل رویکرد اقلیم اصفهان

پایان نامه هتل رویکرد اقلیم اصفهان

پایان نامه هتل رویکرد اقلیم اصفهان

پایان نامه هتل رویکرد اقلیم اصفهان

طراحی هتل با رویکرد اقلیم اصفهان پایان نامه.
 طراح: فرشته افضلی. دانشگاه ازاد هرند زمستان ۹۶٫
شامل: نقشه (dwg) رساله (pdf)، رندر
( پرسپکتیوهای دید انسان و پرنده و نما).
حجم دانلود ۲۴ مگابایت. کد خرید ۰۰۹۶

استاد راهنما: دکتر امامیان فر

پایان نامه هتل رویکرد اقلیم اصفهان چکیده: یکی از دستاوردهای بشریت هتل است
که با هدف خدمت رسانی به جامعه ایجاد میشود.رشد واقعی تکامل این صنعت
در امریکا با گشایش سیتی هتل در نیویورک سال ۱۷۹۴ اغاز شد و این نخستین
ساختمانی بود که به ارایه خدمات مربوط به هتلداری اختصاص یافت. فعالیتهای
این مرکز به ایجاد انگیزش و رقابت در میان شهرهای دیگر انجامید به طوری که
سرمایه داران متعدد به این صنعت روی اوردند و هتلهای زیادی تاسیس کردند.
در این هنگام بود که بر تعداد هتلها افزوده شد..

اما گسترش افسانه ایی و شگفت اور این صنعت به سالهای قرن بیستم برمیگردد.
معماری یک هتل میتواند در استفاده کننده ایجاد حس تعلق به ان فضا و محیط را تسهیل
نماید و در نتیجه باعث حس امنیت و اطمینان شود. طراحی همساز با اقلیم فرایندی
است چند خطی و پویا که نشان دهنده و شامل پارامترهای محیط پیرامونی جهت ایجاد
محیط کالبدی و حسی میشود. در مناطق مختلف از روشهای مختلف طراحی استفاده
میشود برای پاسخ به شرایط محیطی. در این پروژه تلاش بر این است که طراحی
معماری هتل به گونه ایی باشد که همساز با اقلیم اصفهان باشد.

پایان نامه هتل با رویکرد اقلیم اصفهان

واژگان کلیدی: معماری، هتل، گرم و خشک، همساز با اقلیم، اصفهان.

اهمیت و ضرورت تحقیق: دقت نظر و تفحص در بیان اهمیت هتل رفتار سنجی دقیق انسان در ان و نیاز سنجی روز افزون، موضوع فوق را دچار پیچیدگی خاصی مینماید. ایا میتوان برای طراحی هتل امروز با همان ساختارهای قبلی و استانداردهای دیروز با دیگر هتلها رقابت کرد و توریستهای بیشتری جذب کرد؟ اگر به گذشته بنگریم در میابیم تکنولوژیهای امروزی نظیر تلفن، کامپیوتر و موبایل در ابتدا به صورت نیاز نبوده اند چون اصولا نیازهایی تا ان حد احساس نمی شده که منجر به پیشرفت گردد بلکه حس سرگرمی جویی و تنوع طلبی انسان او را به این نقظه کشانده است.

 

پایان نامه هتل رویکرد اقلیم اصفهان

پایان نامه هتل با رویکرد اقلیم اصفهان

پایان نامه هتل رویکرد اقلیم اصفهان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 4 =

error: این محتوا غیرقابل کپی است