جمعه , 10 آذر 1402

پروژه طراحی داخلی

پروژه طراحی داخلی عناصر

پروژه طراحی داخلی. رشته معماری داخلی کمتر از یک دهه در ایران در حال تدریس است.
لذا متاسفانه منابع و کتب بسیار کمی در حال حاضر در راستای اموزش این گرایش وجود دارد.
یکی از چالشهای اموزشی، تشریح اصول اولیه عناصر طراحی داخلی است که کمتر امروزه به ان توجه می شود. عناصری مانند:
رنگ، فرمهای داخلی، عملکردهای فضای داخلی، نور و انواع ان (نور طبیعی، مصنوعی، مستقیم و غیرمستقیم) و متریال شناسی است.

پیشنهاد می گردد:
در تدریس همین عناصر، در قالب معماری داخلی مانند:
چگونگی انعکاس انواع نور طبیعی و مصنوعی به داخل فضاها،
کاربرد انواع متریال شفاف و کدر همراه با مواد تشکیل دهنده انها برای عملکردهای مختلف در هر نقطه از یک فضای داخلی در جهت بنیان سازی اموزش معماری داخلی تشریح گردد.

پروژه طراحی داخلی اموزش

در اولین پروژه معماری داخلی توصیه میگردد:
برای دانشجویان از طراحی داخلی فضاهای شخصی مانند اطاق خواب یا فضای خانه های مسکونی استفاده شود
تا نیازهایی که وابسته به طراحی فضا میباشد در چهارچوب معماری داخلی بازگو گردد.
هر فضایی باید پلان کف، پلان معکوس سقف و نماهای تمامی دیوارهای تشکیل دهنده فضا، جداگانه طراحی و تصمیم گیری شوند
تا در مرحله بعدی با کنار هم قرار دادن این تصاویر تک بعدی دیدهای سه بعدی هماهنگ با کاربرد فضا بوجود اید.
پس از شکل گیری اموزشهای اولیه می توان پتانسیلهای بیشتری در فرایند طراحی معماری داخلی ایجاد نمود، مانند:
فضاهای چند عملکردی به همراه چیدمانهای کاربردی و یا حتی طراحی داخلی فضاهای جمعی.

پروژه طراحی داخلی پیشینه اجرایی

معماری داخلی از ظرافت و دیدگاههای منحصر به فرد خود برخوردار است
در تدریس بهترین دانشگاههای معماری سالهای زیادی است تحقیق و پژوهش میشود.
در کشورهای توسعه یافته به دلایل توجیح اقتصادی کمتر سازه ها و ساختمانهای جدید ایجاد نمیشود و بیشتر سازه هایی که هنوز خاصیت پایداری دارند بازسازی و تغییر کاربری میشوند.
در نتیجه فرصتهای شغلی به مراتب برای یک دیزاینر بیشتر از یک معمار است.
امید است مقدمه ایی که گفته شد توانسته باشد مختصری ناچیز هرچند مفید در این راستا باشد تا حق کلام برای معماری داخلی باز گردد. در بخش فوق پروژه های معماری داخلی را مشاهده می نمایید نظرات و پروژه های شما می تواند ما را در این مهم یاری نماید.
با تشکر دکتر علی امامیان فر پاییز 1392

طرح 3 معماری پروژه طراحی داخلی 00568

طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی ۰۰۵۶۸

طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی ۰۰۵۶۸ طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی ۰۰۵۶۸ پروژه شامل شیت با کیفیت عالی: (پلان کف و سقف، پلانها، رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی) (به همراه پاور تحقیقاتی) حجم دانلود ۲۵ مگابایت کد خرید ۰۰۵۶۸ ژوژمان زمستان ۹۵ دانشگاه اشرفی اصفهانی طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی طراح شکیبا …

بیشتر بخوانید »
طرح 3 معماری پروژه طراحی داخلی 00569

طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی ۰۰۵۶۹

طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی ۰۰۵۶۹ طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی ۰۰۵۶۹ پروژه شامل شیت با کیفیت عالی: (پلان کف و سقف، پلانها، رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی) (به همراه پاور تحقیقاتی) حجم دانلود ۵۹/۷ مگابایت کد خرید ۰۰۵۶۹ ژوژمان زمستان ۹۵ دانشگاه اشرفی اصفهانی طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی طراح …

بیشتر بخوانید »
طرح 3 معماری پروژه طراحی داخلی 005610

طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی ۰۰۵۶۱۰

طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی ۰۰۵۶۱۰ طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی ۰۰۵۶۱۰ پروژه شامل شیت با کیفیت عالی: (پلان کف و سقف، پلانها، رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی) (به همراه پاور تحقیقاتی) حجم دانلود ۱/۷۱ مگابایت کد خرید ۰۰۵۶۱۰ ژوژمان زمستان ۹۵ دانشگاه اشرفی اصفهانی طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی طراح …

بیشتر بخوانید »
طرح 3 معماری پروژه طراحی داخلی 005611

طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی ۰۰۵۶۱۱

طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی ۰۰۵۶۱۱ طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی ۰۰۵۶۱۱ پروژه شامل شیت با کیفیت عالی: (پلان کف و سقف، پلانها، رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی) (به همراه پاور تحقیقاتی) حجم دانلود ۸/۵ مگابایت کد خرید ۰۰۵۶۱۱ ژوژمان زمستان ۹۵ دانشگاه اشرفی اصفهانی طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی طراح فرزانه …

بیشتر بخوانید »
طرح 3 معماری پروژه طراحی داخلی 005612

طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی ۰۰۵۶۱۲

طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی ۰۰۵۶۱۲ طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی ۰۰۵۶۱۲ پروژه شامل شیت با کیفیت عالی: (پلان کف و سقف، پلانها، رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی) (به همراه پاور تحقیقاتی) حجم دانلود ۲۳ مگابایت کد خرید ۰۰۵۶۱۲ ژوژمان زمستان ۹۵ دانشگاه اشرفی اصفهانی طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی طراح شیوا …

بیشتر بخوانید »
طرح 3 معماری پروژه طراحی داخلی 005613

طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی ۰۰۵۶۱۳

طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی ۰۰۵۶۱۳ طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی ۰۰۵۶۱۳ پروژه شامل شیت با کیفیت عالی: (پلان کف و سقف، پلانها، رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی) (به همراه پاور تحقیقاتی)  حجم دانلود ۱۰ مگابایت کد خرید ۰۰۵۶۱۳ ژوژمان زمستان ۹۵ دانشگاه اشرفی اصفهانی طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی طراح مریم زری …

بیشتر بخوانید »
طرح 3 معماری پروژه طراحی داخلی 005614

طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی ۰۰۵۶۱۴

طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی ۰۰۵۶۱۴ طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی ۰۰۵۶۱۴ پروژه شامل شیت با کیفیت عالی: (پلان کف و سقف، پلانها، رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی) (به همراه پاور تحقیقاتی) حجم  دانلود ۲۰/۲ مگابایت کد خرید ۰۰۵۶۱۴ ژوژمان زمستان ۹۵ دانشگاه اشرفی اصفهانی طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی طراح بهاره …

بیشتر بخوانید »
طرح 3 معماری پروژه طراحی داخلی 005615

طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی ۰۰۵۶۱۵

طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی ۰۰۵۶۱۵ طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی ۰۰۵۶۱۵  پروژه شامل شیت با کیفیت عالی: (پلان کف و سقف، پلانها، رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی) (به همراه پاور تحقیقاتی) حجم  دانلود  ۲۳/۸ مگابایت کد خرید ۰۰۵۶۱۵ ژوژمان زمستان ۹۵ دانشگاه اشرفی اصفهانی طرح ۳ معماری پروژه طراحی داخلی طراح سپیده کریمی …

بیشتر بخوانید »
طرح 1 ارشد معماری داخلی خوابگاه

طرح ۱ ارشد معماری داخلی خوابگاه

طرح ۱ ارشد معماری داخلی خوابگاه  پروژه طراحی داخلی دکوراسیون طرح ۱ ارشد معماری داخلی خوابگاه دانشگاه نائو سال ۲۰۱۲ طرح ۱ ارشد معماری داخلی خوابگاه پروژه طراحی داخلی دکوراسیون پروژه شامل: (فولدر رندرها، پرسپکتیوهای داخلی و دید ناظر) (تصاویر پلان دو بعدی و سه بعدی) (فولدر  شیت بندی پلان کف و سقف، پلانها و شیت با کیفیت عالی)، حجم دانلود …

بیشتر بخوانید »
طراحی داخلی دکوراسیون دندانپزشکی

طراحی داخلی دکوراسیون دندانپزشکی

طراحی داخلی دکوراسیون دندانپزشکی با رویکرد ترویج و اموزش بهداشت دهان و دندان کودکان طراحی داخلی دکوراسیون دندانپزشکی پروژه شامل: پلان کف، پلانها (dwg)، پرسپکتیو های داخلی پلکان، کریدر، فضای کودک، رندر نما دیوارها و دیدهای ناظر. دانلود کل پروژه حجم ۵/۷۶ مگابایت کد خرید ۰۰۵۴٫  دکتر علی امامیان فر بهار ۱۳۹۳ طراحی داخلی دکوراسیون دندانپزشکی. سال ۹۳ بود تازه اومده بودم ایران از طریق …

بیشتر بخوانید »
error: این محتوا غیرقابل کپی است