چهارشنبه , 27 تیر 1403

پروژه طراحی داخلی

پروژه طراحی داخلی عناصر

پروژه طراحی داخلی. رشته معماری داخلی کمتر از یک دهه در ایران در حال تدریس است.
لذا متاسفانه منابع و کتب بسیار کمی در حال حاضر در راستای اموزش این گرایش وجود دارد.
یکی از چالشهای اموزشی، تشریح اصول اولیه عناصر طراحی داخلی است که کمتر امروزه به ان توجه می شود. عناصری مانند:
رنگ، فرمهای داخلی، عملکردهای فضای داخلی، نور و انواع ان (نور طبیعی، مصنوعی، مستقیم و غیرمستقیم) و متریال شناسی است.

پیشنهاد می گردد:
در تدریس همین عناصر، در قالب معماری داخلی مانند:
چگونگی انعکاس انواع نور طبیعی و مصنوعی به داخل فضاها،
کاربرد انواع متریال شفاف و کدر همراه با مواد تشکیل دهنده انها برای عملکردهای مختلف در هر نقطه از یک فضای داخلی در جهت بنیان سازی اموزش معماری داخلی تشریح گردد.

پروژه طراحی داخلی اموزش

در اولین پروژه معماری داخلی توصیه میگردد:
برای دانشجویان از طراحی داخلی فضاهای شخصی مانند اطاق خواب یا فضای خانه های مسکونی استفاده شود
تا نیازهایی که وابسته به طراحی فضا میباشد در چهارچوب معماری داخلی بازگو گردد.
هر فضایی باید پلان کف، پلان معکوس سقف و نماهای تمامی دیوارهای تشکیل دهنده فضا، جداگانه طراحی و تصمیم گیری شوند
تا در مرحله بعدی با کنار هم قرار دادن این تصاویر تک بعدی دیدهای سه بعدی هماهنگ با کاربرد فضا بوجود اید.
پس از شکل گیری اموزشهای اولیه می توان پتانسیلهای بیشتری در فرایند طراحی معماری داخلی ایجاد نمود، مانند:
فضاهای چند عملکردی به همراه چیدمانهای کاربردی و یا حتی طراحی داخلی فضاهای جمعی.

پروژه طراحی داخلی پیشینه اجرایی

معماری داخلی از ظرافت و دیدگاههای منحصر به فرد خود برخوردار است
در تدریس بهترین دانشگاههای معماری سالهای زیادی است تحقیق و پژوهش میشود.
در کشورهای توسعه یافته به دلایل توجیح اقتصادی کمتر سازه ها و ساختمانهای جدید ایجاد نمیشود و بیشتر سازه هایی که هنوز خاصیت پایداری دارند بازسازی و تغییر کاربری میشوند.
در نتیجه فرصتهای شغلی به مراتب برای یک دیزاینر بیشتر از یک معمار است.
امید است مقدمه ایی که گفته شد توانسته باشد مختصری ناچیز هرچند مفید در این راستا باشد تا حق کلام برای معماری داخلی باز گردد. در بخش فوق پروژه های معماری داخلی را مشاهده می نمایید نظرات و پروژه های شما می تواند ما را در این مهم یاری نماید.
با تشکر دکتر علی امامیان فر پاییز 1392

طرح معماری 3 طراحی داخلی مسکونی 005111

طرح معماری ۳ طراحی داخلی مسکونی ۰۰۵۱۱۱

طرح معماری ۳ طراحی داخلی مسکونی ۰۰۵۱۱۱ طرح معماری ۳ طراحی داخلی مسکونی ۰۰۵۱۱۱ پروژه شامل شیت با کیفیت عالی: (پلان کف و سقف، پلانها و شیت با کیفیت)، (رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی). بختیاری حجم دانلود ۲۳/۴ مگابایت کد خرید ۰۰۵۱۱۱ ژوژمان کلاس طرح  بهار ۹۳ اموزش عالی نجف اباد طراح زهرا استکی بختیاری …

بیشتر بخوانید »
طرح معماری 3 طراحی داخلی مسکونی 005112

طرح معماری ۳ طراحی داخلی مسکونی ۰۰۵۱۱۲

طرح معماری ۳ طراحی داخلی مسکونی ۰۰۵۱۱۲ طرح معماری ۳ طراحی داخلی مسکونی ۰۰۵۱۱۲ پروژه شامل شیت با کیفیت عالی: (پلان کف و سقف، پلانها و شیت با کیفیت)، (رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی). زیبایی حجم دانلود ۱۴/۶ مگابایت کد خرید ۰۰۵۱۱۲ ژوژمان کلاس طرح  بهار ۹۳ اموزش عالی نجف اباد طرح معماری ۳ طراحی داخلی …

بیشتر بخوانید »
طرح معماری 3 طراحی داخلی مسکونی 005113

طرح معماری ۳ طراحی داخلی مسکونی ۰۰۵۱۱۳

طرح معماری ۳ طراحی داخلی مسکونی ۰۰۵۱۱۳ طرح معماری ۳ طراحی داخلی مسکونی ۰۰۵۱۱۳ پروژه شامل شیت با کیفیت عالی: (پلان کف و سقف، پلانها و شیت با کیفیت)، (رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی). ژوژمان کلاس طرح  بهار ۹۳ اموزش عالی نجف اباد حجم دانلود ۲۹/۲ مگابایت کد خرید ۰۰۵۱۱۳ طرح معماری ۳ طراحی …

بیشتر بخوانید »
طرح معماری 3 طراحی داخلی مسکونی 005114

طرح معماری ۳ طراحی داخلی مسکونی ۰۰۵۱۱۴

طرح معماری ۳ طراحی داخلی مسکونی ۰۰۵۱۱۴ طرح معماری ۳ طراحی داخلی مسکونی ۰۰۵۱۱۴ پروژه شامل شیت با کیفیت عالی: (پلان کف و سقف، پلانها و شیت با کیفیت)، (رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی). ژوژمان کلاس طرح  بهار ۹۳ اموزش عالی نجف اباد حجم دانلود ۱۳/۸ مگابایت کد خرید ۰۰۵۱۱۴ طرح معماری ۳ طراحی …

بیشتر بخوانید »
طرح معماری 3 طراحی داخلی مسکونی 005115

طرح معماری ۳ طراحی داخلی مسکونی ۰۰۵۱۱۵

طرح معماری ۳ طراحی داخلی مسکونی ۰۰۵۱۱۵ طرح معماری ۳ طراحی داخلی مسکونی ۰۰۵۱۱۵ پروژه شامل شیت با کیفیت عالی: (پلان کف و سقف، پلانها و شیت با کیفیت)، (رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی). ژوژمان کلاس طرح  بهار ۹۳ اموزش عالی نجف اباد حجم دانلود ۱۲/۵ مگابایت کد خرید ۰۰۵۱۱۵ طرح معماری ۳ طراحی …

بیشتر بخوانید »
طرح معماری 3 طراحی داخلی مسکونی 005116

طرح معماری ۳ طراحی داخلی مسکونی ۰۰۵۱۱۶

طرح معماری ۳ طراحی داخلی مسکونی ۰۰۵۱۱۶ طرح معماری ۳ طراحی داخلی مسکونی ۰۰۵۱۱۶ پروژه شامل شیت با کیفیت عالی: (پلان کف و سقف، پلانها و شیت با کیفیت)، (رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی). ژوژمان کلاس طرح  بهار ۹۳ اموزش عالی نجف اباد حجم دانلود ۱۳/۸ مگابایت کد خرید ۰۰۵۱۱۶ طرح معماری ۳ طراحی …

بیشتر بخوانید »
طرح معماری 3 طراحی داخلی مسکونی 005117

طرح معماری ۳ طراحی داخلی مسکونی ۰۰۵۱۱۷

طرح معماری ۳ طراحی داخلی مسکونی ۰۰۵۱۱۷ طرح معماری ۳ طراحی داخلی مسکونی ۰۰۵۱۱۷ پروژه شامل شیت با کیفیت عالی: (پلان کف و سقف، پلانها و شیت با کیفیت)، (رندر نما و پرسپکتیو خارجی، رندر دیوارهای داخلی و پرسپکتیوهای داخلی) ژوژمان کلاس طرح  بهار ۹۳ اموزش عالی نجف اباد حجم دانلود ۱۴۱ مگابایت کد خرید ۰۰۵۱۱۷ طرح معماری ۳ طراحی …

بیشتر بخوانید »
error: این محتوا غیرقابل کپی است